Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [13-8-2004]

Tussen het te grote aanbod, van de in de jaren �90 uitgebrachte prehistorische boeken, zijn deze bij mij nog immer favo. Ze zijn spannend, verbeeldend en ze hebben een hoog gehalte aan drama...

De Eden �Trilogie�: �Ten Westen van Eden�; �Winter in Eden� & � Terugkeer naar Eden� �91� �92 & 1993 - Harry Harrison

In Ten Westen van Eden heeft de kosmische catastrofe die vijfenzestig miljoen jaar geleden een eind maakte aan het tijdperk van de saurussen nooit plaatsgevonden. De evolutie van de grote reptielen zette door en culmineerde ten slotte in het ontstaan van de Yilane, het intelligentste en meest ontwikkelde ras op aarde.

Boek 1) opent zich als de voorboden van een Nieuwe IJstijd zich aandienen. Dan zien de Yilane zich genoodzaakt de grote oceaan over te steken en een aanvang te maken met de kolonisatie van een immens groot continent. Nog voor het zover is, raken ze echter verwikkeld in een gevaarlijk conflict met een zoogdierensoort waarvan het bestaan hun niet eens bekend was. Deze zoogdieren lopen rechtop, ze jagen en zijn in het bezit van stenen werktuigen� en ze beschikken over wapens.
Als de arrogante Yilane, een jong exemplaar van deze zoogdierensoort gevangennemen, beseffen ze niet, dat daardoor de op handen zijnde grote krijg tussen de beide soorten een geheel andere wending zal nemen. Want het is dit zoogdier, de jongen Kerrick, die vele jaren later zijn soort zal aanvoeren in de strijd die onvermijdelijk is

Boek 2) De strijd tussen de Yilane en de mens is nog steeds niet beslist. Klimatologisch veranderingen bespoedigen echter het beslissende treffen. Een nieuwe ijstijd dient zich aan en nu, door uitsterving bedreigd, zijn de Yilane genoodzaakt hun vernuft op biologisch terrein ten volle te benutten. Kerrick, ziet aankomen wat ten slotte onvermijdelijk zal zijn. De naderende strijd om het lijfsbehoud � waarbij de zorg om zijn jonge vrouw en zijn kind beslissend meetellen � is er de oorzaak van dat hij degene is die na talloze verwikkelingen de plaats bepaalt van de laatste verdedigingslinie van de mensheid. Met vrouw en kind en een handvol getrouwen zoekt hij zijn toevlucht bij de walvisjagers in het zuiden. Maar de opmars van de Yilane, evenzeer door wanhoop gedreven, lijkt echter niet te stuiten�.

Boek 3) als dit magnifieke slotdeel van deze trilogie, opent, doen de Yilane een laatste poging zicht van de wereldheerschappij te verzekeren. Maar Kerrick, nu een volwassen man en gerijpt en gelouterd in de listen en lagen van het oorlogsbedrijf, bereidt een meesterplan voor. Dan begint de laatste titanenslag tussen mens en sauri�r�.

Voor meer info over deze auteur en zijn werk, zie http://www.harryharrison.com/ 

 


 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ