Homepage: Verantwoording

Verantwoording

Basis voor de site is mijn eigen verzameling. Ik heb ook dankbaar gebruik gemaakt van diverse bronnen op het Internet, The Encyclopedia of Science Fiction (Peter Nicholls, John Clute, 1979, ISBN 0-246-11020-1, Granada Publishing), Grollier Science Fiction, the multimedia Encyclopedia of Science Fiction (CDROM, 1996, ISBN 0-7172-3999-3) en hèt standaard werk in Nederland: Fandata. Ook de electronische uitgave Encyclopedie Fantastica heeft mij van veel informatie voorzien. Verder hebben veel mensen mij van aanvullende informatie voorzien, waarbij ik met name Rias, Kyung en Wim wil noemen. Zonder deze bronnen zou het niet zo geworden zijn.

Het is niet mijn bedoeling inbreuk te plegen op de rechten van de copyrighthouders. Mocht een van de rechthebbende bezwaren hebben tegen opname van beschermd materiaal dan zou ik een mailtje op prijs stellen. Het betreffende onderdeel zal dan van de site worden gehaald.

De scans van de kaften (en foto's van de auteurs) zijn alleen opgenomen ter illustratie en verduidelijking. Er zit geen commercieel oogpunt achter.

Opmerkingen en vragen kunnen gestuurd worden naar Kees.Buis@deboekenplank.nl

 

Disclaimer
Aan de inhoud van deboekenplank.nl is veel aandacht besteed. Ik doe mijn best de site zo actueel en betrouwbaar mogelijk te houden. Toch kunnen er onjuistheden op de site staan. Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
Aan de op deze website getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ