Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [21-03-2013]

Voor vandaag heb ik gekozen voor het recent gepubliceerde derde, zelfstandig te lezen, boek dat volgt op de zeer succesvolle, oorspronkelijk afkomstig uit Australië, Fantasy trilogie ‘Zeven Wateren’.

Vlam van Zeven Wateren’ – Juliet Marillier - 2013

Maeve, de dochter van de heer van Zeven Wateren, heeft als kind ernstige brandwonden opgelopen. Lange tijd had ze het moeilijk met de littekens die haar leven bepaalden. Na tien jaar bij haar oom en tante op Harrowfield te hebben gewoond, keert ze terug naar huis. In de tussentijd is Maeve veranderd in een moedige vrouw met een speciale gave voor het temmen van wilde dieren. En ze komt net op tijd.
Zeven Wateren is in rep en roer. Mac Dara, de kwaadaardige prins van de Andere Wereld, onderneemt wanhopige pogingen om zijn enige zoon, Maeves zwager, terug te halen naar zijn rijk. Om de heer van Zeven Wateren hiertoe te dwingen, heeft Mac Dara op diens grondgebied een groep onschuldige reizigers gegijzeld en op wrede wijze gedood. Als Maeve een van de vermiste reizigers dood aantreft, is dit het begin van een reeks zware beproevingen die ze samen met haar broer Finbar moet ondergaan om een eind te maken aan Mac Dara's gewelddadige heerschappij - en is ze vastbesloten zich door niets of niemand te laten weerhouden.

‘Van mijn tante leerde ik met opgeheven hoofd door het leven te gaan, zelfs als mensen me nakeken, en mijn oom leerde me voor mezelf op te komen. Zij hebben me moed en dapperheid bijgebracht. Desondanks zag ik ertegen op om eens naar Zeven Wateren, mijn thuis, terug te moeten keren. Ik was tien jaar toen het ongeluk onze familie trof, nog erg jong om van huis te worden weggestuurd. Mijn ouders hadden kennelijk het volste vertrouwen in tante Liadans gave om dat wat onmogelijk leek voor elkaar te krijgen. Als er al een genezer was die me had kunnen genezen, was zij het wel. Maar mijn handen waren dusdanig verminkt dat er geen kruid tegen gewassen was. Hoewel mijn tante het nooit hardop had uitgesproken, verwachtte ze waarschijnlijk dat ik op Harrowfield zou blijven tot ik had leren leven met mijn verminkingen. Maar de dagen regen zich aaneen tot seizoenen en uiteindelijk verstreken er jaren.’

De oorspronkelijke Zeven Wateren-trilogie, die wereldwijd een miljoenenpubliek vond, behoort tot het beste werk van Juliet Marillier. Vlam van Zeven Wateren is, na de Erfgenaam van Zeven Wateren en de Ziener van Zeven Wateren, het derde boek dat volgt op deze succesvolle trilogie.

Zie ook http://www.julietmarillier.com/


  

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ