Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [28-10-2011]

Voor vandaag koos voor de deze zomer uitgebrachte speculatieve thriller. Een verhaal waarin we nogal eens, tegen opnieuw actief
geworden bekende massa moordenaars uit het verleden aanlopen, maar er is gelukkig ook een heldin en held actief.

Montezuma’s Wraak’ – Lynn Sholes & Joe Moore - 2011

Journaliste Seneca Hunt is bij de opening van Montezuma's graftombe, als het archeologische team - onder leiding van haar verloofde -
ontdekt dat de stoffelijke resten van de Azteekse keizer verdwenen zijn. Binnen enkele seconden vindt iedereen die erbij aanwezig is de
dood - behalve Seneca zelf, die het bloedbad ternauwernood overleeft.
Vastbesloten om uit te vinden wie er achter deze moordpartij zit, sluit Seneca een verbond met bestsellerauteur Matt Everhart. Samen
doen ze de ijzingwekkende ontdekking dat iemand bezig is de begraven resten van de meest bekende massamoordenaars uit de
wereldgeschiedenis te stelen. En als Seneca en Matt dit dodelijke spoor verder volgen, voert het hen naar de dood van niemand minder
dan Jezus Christus.

‘1876, in het noorden van Sonora, Mexico

Billy Groves wist niet of hij dood was of leefde, Zijn longen schreeuwden om zuurstof. Hij probeerde uit alle macht adem te halen, maar
de aarde verstikte hem. Hij greep naar zijn gezicht en realiseerde zich plotseling wat er aan de hand was. Hij was begraven. In paniek
duwde hij kluiten aarde en steentjes opzij en hij vocht om adem, één levensreddende ademtocht. Welke kant was omhoog? Groef hij de
verkeerde kant op? Woelen en ploeterend bewoog hij zijn benen en probeerde zich uit de duisternis te bevrijden. De paniek werd erger en
zijn lichaam verkrampte. Hij wilde schreeuwen, maar er was geen lucht die zijn longen kracht kon geven. Opeens brak zijn vuist door de
aarde heen. Hij duwde tegen de zware laag van grind en aarde totdat hij licht zag. De warmte van de zon streek over zijn huid toen hij
zijn mond opendeed en naar adem snakte. Al spuwend kroop hij uit zijn graf en zakte in elkaar. Grooves wreef het zand uit zijn ogen en
keek om zich heen. Hij zag wat er was overgebleven van de bodem van het dat en wist alles opeens weer – de grot, het goud, de Apachen,
de aardbeving. En de pijl. Hij was bijna tot aan de veren door hem heen geschoten, doorboorde zijn borst en kwam aan zijn zij weer naar
buiten.’

Zie ook http://www.sholesmoore.com/

Montezuma's Wraak / Lynn Sholes & Joe Moore

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ