Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [17-12-2010]

Voor vandaag een bundel korte verhalen, het zijn Urban Fantasy verhalen en de meeste zijn niet al te vriendelijk van aard. Het is goed te zien dat Mel, nadat ze al enige Fantasy romans uitgebracht heeft ook al al aardig uit de voeten kan, met de disciplines voor het schrijven van het korte verhaal. Ik heb dan ook alle acht verhalen met genoegen gelezen.

Spel der Grenzen’ – Mel Hartman – 2010

Iedereen loopt dagelijks tegen grenzen op zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. Het spreekt tenslotte voor zich dat we niet onsterfelijk zijn, dat we onder water geen adem kunnen halen en niet terug kunnen in de tijd. Mel Hartman zoekt deze grenzen op in haar verhalen en speelt er vervolgens mee: wat gebeurt er als die grens niet bestaat of elders ligt? Mensen hebben heel veel over voor rijkdom en geluk. Maar als er spel bestaat waarbij het werkelijk alles of niets is, doe je dan mee? En wat gebeurt er met een man die alles, maar dan ook alles kan door gaven van anderen af te nemen? Stel dat we in staat zijn dromen op basis van hersengolven te beschrijven: wat zouden we daarmee gaan doen? Hoe ziet tijdreizen eruit als dat alleen maar mentaal en niet fysiek mogelijk is? En hoe zou je reageren als je, net als de jonge Manon Maxim, ontdekt dat je ‘anders’ bent? Zo speelt Mel Hartman haar Spel der grenzen en laat ze met ieder verhaal weer zien dat niets hoeft te zijn wat het lijkt.
Het hier onder geplaatste fragment, is afkomstig uit het verhaal ‘De Gave’, het tweede verhaal uit de bundel, maar het had ook één van de andere verhalen kunnen zijn.

‘Al twintig minuten bevind ik me op de bodem van een zwembad in een prachtig ressort in Hawaï. Zonder toegediende zuurstof of duikapparatuur, maar met een zwaar gewicht op mijn rug dat mij onder water houdt. Behalve het zachte klotsen van het water is het muisstil rondom me. Mijn besluit is genomen en dat maakt me verbazingwekkend genoeg sereen. De maan wordt met tussenpozen weerspiegeld op het wateroppervlak en ze spoort me aan te reflecteren over mijn leven. Macht corrumpeert, wordt er gezegd. Maar wat doet almacht dan? Heb ik spijt van de dingen die ik gedaan heb? Heb ik verdriet om de levens die ik verwoest heb? Nee, dat heb ik niet. Immers, hoe meer ik kreeg, hoe minder wroeging ik had. Het begon allemaal toen ik veertien jaar oud was. Toen ontdekte ik dat ik een Overvloeier was. Althans, zo noemde ik het bij gebrek aan een referentie, want ik heb nergens ook maar enige aanwijzing gevonden dat er meer mensen zoals ik bestaan. Misschien ben ik de eerste, misschien niet. Het enige dat ik zeker weet is dat een hevige emotie me naar de ontdekking ervan bracht. De hevige emotie die me er attent op maakte? Razernij. De aanstichter was een pestkop waar iedereen bang voor was, zelfs de leerkrachten. Zodra hij nog maar je richting op keek, begonnen je benen te trillen en kreeg je tunnelvisie met aan het eind van die tunnel niets dan een dreigende kop. Rond die leeftijd was ik een nogal stil type. Ik liep niemand in de weg, schreed zoveel mogelijk voort op onzichtbare wegen en opende mijn mond enkel als me dat gevraagd werd. Maar stille types worden op een gegeven moment door pestkoppen opgemerkt. Ik herinner me die dag als was het gisteren. Tijdens de pauze stond ik zo onopvallend mogelijk bij een groepje vrienden. De pestkop, Kevin, kwam met krachtige passen op ons afgelopen. Hij deed zijn best om er imposant uit te zien met zijn woest kijkende ogen en die gemene grijns op zijn bek. Eerlijk gezegd vond ik hem er toen al een beetje idioot uitzien. Mark, die naast me stond, stootte me aan en zei tegen niemand in het bijzonder: ‘Dat ziet er slecht uit.’ Ik maakte me zo klein mogelijk en bad dat hij ons met rust zou laten. Ieders blik bleef gericht op het naderend onheil, want Kevin wilde je nogal eens verrassen met een vuist tegen je kaak, of een trap in je ballen. Fungeren als bokszak was het laatste dat ik wilde. Temeer omdat ik dan thuis weer eens zou moeten verklaren waarom ik een watje was dat zichzelf niet eens kon verdedigen. Mijn vader, die zelden thuis was, zou het me niet in dank afgenomen hebben, want als ex-militair stond hij erop dat een man alleen een échte man was wanneer deze minstens eenmaal in zijn leven iemand anders knock-out had geslagen. Er stond nog steeds een nul bij deze actie en ik zag daar niet gauw verandering in komen. Uiteraard koos Kevin mij uit de groep, lukraak en zonder enige aanleiding. Pestkoppen hebben het verstand niet om er een reden bij te verzinnen; daar raken hun hersenen oververhit van of zoiets.’

Zie ook http://www.melhartman.net/ 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ