Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [30-01-2009]

Voor vandaag de dubbelaar 'Koningsmaker Koningsbreker', is deels een standaard, maar dan wel van hoge kwaliteit, geschreven met een goed oog voor details, overtuigende personages en spanning.

Koningsmaker Koningsbreker’: ‘De Onschuldige Magiër’ en ‘De Magiër Ontwaakt’ – Karen Miller - 2008

De jonge visserszoon Asher is niet gelukkig met zijn bestaan in het bekrompen dorp van zijn jeugd. Op een goede dag besluit hij dan ook zijn geluk te beproeven in het verre Dorana, de hoofdstad van het koninkrijk Lur, het thuisland van prinsen, bedelaars, huurlingen en... de Doranen, de krijgermagiërs die het koninkrijk al eeuwenlang met hun magie beschermen. De Doranen zijn de hoeders van de plaatselijke magie. Gebruik van deze magie door de Olken, de mensen tot wie Asher behoort, leidt onverbiddelijk tot een doodvonnis. Dat Doranen en Olken derhalve met elkaar op gespannen voet leven, behoeft geen toelichting. Na een incident in de straten van Dorana komt Asher in contact met de Doraanse prins Gar die, uitzondering op de regel, geen enkel talent voor magie heeft. Gar biedt hem een baantje aan in de koninklijke stallen en vandaar werkt Asher zich op tot diens persoonlijk adviseur. Wat Asher niet weet, is dat de leden van een geheim genootschap - dat zich tot taak heeft gesteld een eeuwenoude vorm van magie weer tot leven te wekken - elke stap die hij in Dorana doet met scherpe ogen volgen. Allemaal kijken ze uit naar de komst van de Onschuldige Magiër, die ooit het koninkrijk voor de ondergang zal behoeden. Als De ontwaakte magiër opent, heeft Gar zich de magie eigengemaakt die nodig is om het weer te beheersen. Zijn vriend Asher is inmiddels de machtigste Olk aller tijden in Lur. Vrede en voorspoed lijken verzekerd, alleen niet voor Morg, de zwarte tovenaarmagiër, die gevangzit in het lichaam dat niet het zijne is en genoodzaakt is drastische maatregelen te nemen. Kort daarna komen Gar en Asher in contact met iemand, die – maar dat beseft de koningszoon noch de visserszoon – het wankele bestand tussen de Olken en Doranen ernstig verstoort, en die van plan is het koninkrijk op verschrikkelijke wijze te vernietigen. Niemand, ook Dathne en haar Cirkel van samenzweerders niet, is voorbereid op de gebeurtenissen die zich voltrekken als de Onschuldige Magiër zich eindelijk manifesteert…

‘Negenhonderdzevenennegentig… negenhonderdachtennegentig… negenhonderdnegenennegentig… duizend! Asher opende zijn ogen. Eindelijk. Tijd om te gaan. Hij hield zijn adem in, liet zich uit zijn oude, krakende bed glijden en zette zijn blote voeten op de grond, zo zacht als de opkomende zon de monding van de haven van Restharven kuste. In het andere bed bewoog zijn broer Bede onder de dekens. Hij gromde in zijn slaap. Asher wachtte met ingehouden adem. Bede gromde opnieuw en begon toen te snurken. Asher slaakte een onhoorbare zucht van verlichting. Barl zij dank dat ze deze kamer niet meer met Niko deelden. Die verdomde Niko werd al vloekend wakker als een vlieg een scheet liet. Als Niko hier nog had geslapen, had hij geen schijn van kans gehad om ongemerkt het huis uit te sluipen. Maar toen Wishus eindelijk met die heks van een Pippa trouwde en zijn kamer verruilde voor zijn eigen stenen huisje aan de Vishaaklaan, had Niko strijdlustig bezit genomen van de lege kamer, omdat hij vond dat die hem als oudste nog thuiswonende broer rechtmatig toekwam – en hij was bereid dat recht met zijn vuisten te verdedigen als iemand dat onvoldoende reden vond.’

Zie verder http://www.karenmiller.net/

 
 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ