Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [06-07-2007]

Voor vandaag het eerste deel van de oorlogsFantasy �De Godeloze Wereld�. Een verhaal vol van oorlogsdreiging en het gekletter van zwaarden. Het verhaal wordt bevolk door helden en heldinnen en door hun tegenstrevers en hoewel sommigen vanuit hun persoonlijke behoefte tot wraak te werk gaan, gaat het hier in eerste instantie om een oorlog vanuit geloofsovertuiging.

Zwaarden van Eer� � Brian Ruckley � 2007

Er bestaat al eeuwen een wankele vrede tussen de clans van het Ware Bloed en de oude rassen. Maar als de winter nadert marcheren de legers van de Zwarte Weg zuidwaarts, voorbij de Vallei der Stenen waar ze ooit naar verbannen werden. De Oorlog raast al snel onstuitbaar voort en overspoelt het land met dood en geweld. De clans zijn onderling hopeloos verdeeld en lijken een gemakkelijke prooi voor de soldaten van de Zwarte Weg, die eindelijk kans zien om wraak te nemen voor hun verbanning. Terwijl het zwaardgekletter steeds luider klinkt en de dorpen en steden branden, wordt duidelijk dat ��n man verantwoordelijk is voor al dit geweld: Aeglyss, wiens lust naar macht pas gestild zal zijn als hij zijn doel heeft bereikt�

�Ze schopte naar zijn benen. Hij dribbelde achteruit en ontweek de trap met gemak. Voor ze zich weer kon bewegen voelde ze een zwaardpunt tegen haar borst gedrukt, en een sterke hand die krachtig aan haar haar trok. Haar hoofd werd opgelicht, en toen een keer hard tegen de stenen vloer geslagen. Ze voelde haar achterhoofd nat worden van het bloed.
�Wees stil, �siste de Inkallim.
�Laat me los,� riep ze.
Vervolgens werd ze overeind gezet, met haar armen op haar rug gehouden. Ze rook de geuren van brand, bloed en zweet. De tweede Inkallim verscheen voor haar en pakte haar gezicht tussen duim en vingers. Hij draaide onderzoekend haar hoofd heen en weer. Hij gromde en zei iets wat Anyara niet verstond. De man die vasthield bleef bij al haar geworstel onwrikbaar. De twee mannen wisselden bijna fluisterend nog een paar woorden, voor ze haar naar de deur van de burcht voerden.�


 

Zwaarden van eer / Brian Ruckley

 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ