Homepage: Nieuws

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [05-01-2007] Het Geheim van Cheops / Matthew Reilly

Voor vandaag een speculatieve en zeer avontuurlijke bijna non stop actie thriller, die je ook wel een Groot Jongens Boek mag noemen en het is ook nog eens leuk ge�llustreerd.

Het Gehem van Cheops� � Matthew Reilly � �06

Ooit stond op de top van de piramide van Cheops een mysterieuze gouden driehoek die duizend jaar wereldheerschappij kon geven aan diegene die een geheim ritueel uitvoerde. Maar lang geleden is die gouden driehoek in zeven stukken gebroken, die werden verborgen in de zeven wereldwonderen. Al die tijd was het geheim van Cheops goed verborgen, maar daar is nu verandering in gekomen. De eerste aanwijzingen zijn boven water gekomen en hebben een proces in gang gezet dat niet meer te stoppen is. In een race tegen de klop proberen de Verenigde Staten de zeven wereldwonderen te vinden. Een team van experts probeert de geheime codes te ontrafelen die de locaties prijsgeven waar ooit de hangende tuinen van Babylon, de Kolossus van Rhodus en andere wereldwonderen zich bevonden. Maar ook een samenwerkingsverband van de belangrijkste Europese landen en het Vaticaan heeft het op het geheim van Cheops voorzien. In een poging deze twee imperia te stoppen, gaan een kleine groep landen de strijd met hen aan. Een expeditie onder leiding van Jack West jr. vecht een ongelijke strijd met de twee grootmachten uit. De strijd om de heerschappij over de wereld is losgebarsten.

�West bleef Del Piero zonder enige emotie aankijken. �Met alle plezier,� zei hij. Hij had dit nog niet gezegd of hij stapte hard op de reactiesteen in de grond vlak voor hem, waarmee hij de hoofdval in werking stelde. Imhoteps hoofdval zorgde voor een waar spektakel. Uit de honderden gaten in de holte, zowel in de rotswand als in de zijwanden, begon ruwe olie te spuiten. Tientallen oliewatervallen stroomden van de rotswand af, over de vier niveaus heen. Uit de zijwanden stroomden eveneens een zwarte vloeistof, die zeventig meter lager in het krokodillenmeer viel. De krokodillen raakten in paniek en klauterden allemaal over elkaar heen in een wanhopige poging weg te komen; sommige verdwenen in enkele kleine gaten in de wand, andere vormden een hoop aan de overkant van het mee. Op sommige plekken op de rotswand spoot de olie hard uit de muur; er moest een enorme druk op de kleine openingen staan. Het ergst was nog dat er een hele rivier van de dikke zwarte drab van de scheur af begon te vloeien, een verticale stroom die van de verticale rivierbedding viel, zodat er niets meer te zien was van het waterstroompje dat eerst langs de wand had gelopen. Nu hoorden ze ook tikkende geluiden. Het was het getik van een groot aantal stenen slagmechanismen boven de wandgaten. Het waren slagmechanismen van vuursteen, bedoeld om vonken op te wekken en��

Zie verder http://www.matthewreilly.com/ 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ