Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [24-11-2006]

Voor vandaag het eerste deel van de Fantasy �De tranen van Artamon�, een boeiende en dramatische vertelling, geschreven met vaart, spanning, actie en inleefbare karakters.

Heer van Sneeuw & Schaduw� � Sarah Ash - 2006

Gavril is een jonge schilder die zijn kost verdient met het maken van portretten van de adellijke heren en dames in Muscobar. Hij weet echter niet dat hij zelf ook koninklijke bloed in zijn aderen heeft: zijn vader is Volkh, koning van Azhkendir in het koude noorden. Als zijn vader wordt vermoord, wordt Gavril door zijn handlangers meegevoerd naar Azhkendir. Wanneer hij tegen zijn zin de troon bestijgt, ontdekt hij dat hij een vreemde eigenschap van zijn vader heeft ge�rfd: bij gevaar verandert hij in een machtige draak-demon. Bij elke transformatie raakt hij echter een stukje van zichzelf kwijt. Hij wordt gedwongen zijn krachten te gebruiken, want Azhkendir wordt bedreigd door Eugene, de prins van Tielen, die ervan droomt de stichter van een nieuw keizerrijk te zijn. Hij is uit op de verovering van Azhkendir en Muscobar, en met de machtige technologische wapens die hij ter beschikking heeft, lijkt hij onoverwinnelijk. Gavril staat voor een haast onmogelijke taak: om prins Eugene te kunnen weerstaan moet hij de moordenaar van zijn vader vinden en de bittere rivaliteit tussen zijn baronnen ombuigen in een eensgezind verzet tegen de vijand � voordat de demon in hem te machtig wordt�

�De clanheer ligt op sterven, zijn blik dwalend, verglazend terwijl hij blind zijn handen uitsteekt naar de arm van zijn luitenant. �Voorbij� eindelijk� oude vriend.� Zij hand zakt omlaag, zijn grijze hoofd rolt opzij, niets ziende ogen staren omhoog, eindelijk helder alsof een donkere sluier is weggesmolten.
En terwijl zijn trouwe vriend toekijkt, zijn zicht vertroebeld door tranen, ziet hij�
een schaduw, zwart als een donderwolk, die langzaam opstijgt uit het lijk van zijn voormalige meester, oprijst en zich samenpakt tot hij boven de dode hangt: een groot, gevleugeld demonenserpent, angstaanjagend en reusachtig. �Drakhaoul�, fluistert hij met ontzag en angst. Nu zijn alle strijders en bedienden stil, ze kijken toe of slaan angstig hun handen voor hun gezicht. �Wijs me de weg, drahaoul!� roept de oude soldaat. �Laat me zien waar hij is. Ik volg u, hoe ver het ook is. Breng me naar onze nieuwe heer. Onze nieuwe drakhaon.�

Zie ook http://www.sarah-ash.com/


 
Heer van Sneeuw & Schaduw / Sarah Ash
 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ