Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [20-10-2006]

Voor vandaag het eerste deel van de tweedelige Arthuriaanse �Suliens Sage�. Een verhaal over moed, eer en trouw met volop actie en zwaardgekletter en goed neergezette karakters.
Het tweede deel �De Naam van de Koning� zal binnenkort verschijnen.

De Koningsvrede� � Jo Walton - 2006

Sulien ap Cwien is zeventien als een groep plunderaars haar dorp overvalt, waarbij haar broer om het leven komt. Ze zweert dat ze zich op de daders zal wreken en gaat op pad om koning Urdo te zoeken. Urdo is druk doende alle opstandige edelen te herenigen door ze onder zijn banier te scharen, om zo zijn land te kunnen bevrijden van de plunderaars. Zo begint het verhaal van Sulien ap Cwien, die zich langzaam omhoog vecht in de rangen van de koning, tot ze naast hem staat in de strijd voor de koningsvrede en haar naam bekend is in het hele land.

�Het plunderseizoen,� zei Marchel, alsof hij een langdurig debat afsloot. De bleke man keek afwezig op, voordat hij me recht in de ogen keek. �Wat is jouw naam, dochter van Gwien?�
Hij had het recht niet van mij te verlangen dat ik de waarheid van mijn woorden aantoonde, door mij te vragen mijn naam te noemen. Zijn ogen waren echter dwingend en we hadden gezamenlijk bloed vergoten. Als hij mij kwaad wilde berokkenen, hoefde hij deze moeite niet te doen. Ik hief mijn armen op, de handpalmen geopend naar de hemel, en liet ze toen zakken. �Ik, Sulien ap Gwien, smeek alle goden van aarde en hemel te getuigen dat mijn woorden waarachtig zijn.� Hij glimlachte. �Het komt goed uit dat je ons hebt gevonden, Sulien ap Gwien. In Caer Tanaga zou je geen hulp hebben gevonden; momenteel is daar niemand. Behalve de inwoners van de stad en de kooplieden van dit jaargetijde.�

Zie ook http://www.zorinth.net/bluejo/books/indexb.htm


 

De Koningsvrede / Jo Walton

 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ