Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [21-04-2006]

Voor vandaag een combinatie van een thriller en historische roman, oorspronkelijk uitgebracht in �00, dat deze pas nu uitgebracht is en t.g.v. De Da Vinci Code hype, moge zo zijn, maar in tegenstelling tot deze en daadwerkelijke klonen doet deze daar niet voor onder, niet als roman, en ook niet als thriller, integendeel deze is daar superieur aan.

De Christus Smaragd� � J�rg Kastner � �06

Een dubbele moord in het Vaticaan schokt de gemoederen. Heinrich Rosin kolonel van de Zwitserse Garde, en zijn vrouw Juliette, worden dood in hun huis aangetroffen. In zijn onderzoek naar de ware toedracht van de moord dringt gardeadjudant Alexander Rosin, de neef van het slachtoffer, in samenwerking met de jonge Romeinse journaliste Elena Vida, die door in de machtstructuur van het Vaticaan. Een geheim genootschap dat zich de �Kring van Twaalf� noemt en een vergeten manuscript uit de Renaissance brengen het tweetal op het spoor van een eeuwenoud complot. In dit document wordt verteld over de avonturen van de befaamde goudsmid Benvenuto Dellini en van een legendarisch smaragd met de mysterieuze naam de �Ware Gelijkenis van Christus� De mysterieuze Kring van Twaalf, die het geheim van de smaragd eeuwenlang heeft bewaard, blijkt gelieerd te zijn aan een grote religieuze orde die zichzelf �Totus Tuus�noemt. En aan het hoofd van beide organisaties staat een man van wie Alexander jarenlang geloofd heeft dat hij dood is. Zijn eigen vader�

�Utz hijgde: �Kleed je aan!� Nog half versuft sprong Alexander uit bed en greep naar zijn uniform, dat hij netjes op de enige stoel had neergelegd. Het was het blauwgrijze dagelijkse uniform, waarin ook zijn kameraad gekleed was. Alleen bij bijzondere wachtdiensten trokken ze de bonte Medici-kostuums aan. Hij dacht er heel even over na of hij de bezwete kleren die hij nog aan had, een boxershort en een T-shirt, voor schone moest verwisselen, maar gezien de woeste blik in Rassers ogen zag hij daar vanaf . �Oefenalarm?� vroeg Alexander, terwijl hij zijn uniformbroek aantrok. Daar geloofde hij zelf niet in. Juist bij een alarm had Utz zijn post nooit mogen verlaten. De sergeant-majoor van dienst zou dan door alle gangen gelopen zijn en evenveel lawaai als de bazuinen van Jericho gemaakt hebben. Maar dat was niet gebeurd. In de andere kamers op de kazerne was het doodstil. �Nee, dat niet,� antwoordde Utz aarzelend. Hij ontweek Alexanders blik, alsof hij bang was voor het antwoord.�

Zie verder http://www.kastners-welten.de/
 

De Christus Smaragd

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ