Homepage: Nieuws

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [17-03-2006] Myrrens geschenk

Voor vandaag het eerste deel van de trilogie �De Bezieling�, die naar het zich laat aanzien binnenkort de eerste Fantasy zal zijn, die gelezen zal worden als Ezzulia Leesclub boek. Dat ik deze al heb, is natuurlijk � , maar dat maakt het boek er niet minder om. Het is een aangrijpende en realistisch aandoende Fantasyroman, en alles behalve standaard, derhalve geen Tolkien aandoende elementen, maar wel, een gekwelde held, veel zwaardgekletter en een wel zeer aparte vorm van magie, klein, maar groots in de gevolgen.

�Wyl hoorde haar woorden nog eens in zijn geest. 'Gebruik mijn geschenk verstandig.' Eindelijk gaf Myrren nu uiting aan haar woede en wanhoop. Eindelijk kreeg Lambert haar kreet te horen. Hij genoot van haar doodsnood. En bij het geluid van die ene, laatste, ijzingwekkende schreeuw van haar voelde Wyl Thirk, generaal van het Legioen, dat iets heel vreemds bezit van hem nam. Het was niet pijnlijk, noch plezierig, maar het was krachtig en dwingend. Het verslond hem. Toen veranderde het in een snijdende, klievende doodspijn en Wyl voelde alsof hij niet meer ademde � niet meer k�n ademen, om precies te zijn. Het schoot vurig door al zijn vezels, al zijn zenuwen. Hij sloot zijn ogen en ontblootte zijn tanden om zich ertegen te wapenen en was zich niet meer bewust van zijn omgeving, alleen nog van haar kreet die door merg en been ging. En toen aan dat geluid abrupt een einde kwam, verloor Wyl zijn bewustzijn.�

Myrrens Geschenk� - Fiona McIntosh � 2006

Het verhaal begint met een terechtstelling van een jonge vrouw, Myrren, beschuldigd van en veroordeeld wegens hekserij. De innemende Wyl Thirsk, die na de vroegtijdige dood van zijn vader op veertienjarige leeftijd is aangesteld als hoofd van de Morgraviaanse legioenen, is getuige van de voltrekking van het vonnis. Op niet mis te verstane wijze geeft Wyl daarbij blijk van zijn medeleven. Te laat om Myrren te kunnen redden, maar nog net op tijd om van de vermeende heks een niet nader benoemd �geschenk� te ontvangen. Een en ander tot groot ongenoegen van enkele toeschouwers, onder wie de wrede koningszoon Celimus. Kort daarop wordt Wyl in de val gelokt, geslachtofferd om de tirannieke en haatdragende Celimus in staat te stellen na het overlijden van zijn vader, koning Magnus, de macht naar zich toe te trekken. Op de vlucht, door listen en lagen bestookt, ver van zijn geliefde zuster en omringd door vijanden, ziet Wyl zich gedwongen op zoek te gaan naar middelen die het hem mogelijk zullen maken Celimus het hoofd te bieden. Desnoods met hulp uit het naburige en vijandige Briavel. Want de tijd dringt. Niet in de laatste plaats omdat de tiran een oogje heeft op Wyls grote liefde, prinses Valentyna. Pas als hij bij herhaling moet vechten voor zijn leven, ervaart Wyl wat het geschenk inhoudt � het is een ervaring die zijn leven voorgoed en ingrijpend verandert, en een weg terug is er niet.

Meer weten, zie http://fionamcintosh.com/  


 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ