Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [24-02-2006]

Vandaag de eerste gesponsorde leestip, een Fantasy+, deze werd mede mogelijk gemaakt, door de auteur, Martijn Lindeboom, die zo aardig is geweest om mij een exemplaar cadeau te doen. In 2005 deden de makers van dit boek mee aan een wedstrijd �Maak je Eigen boek�, en daarmee wonnen zij, en het resultaat, een reguliere uitgave, een ge�llustreerde hardback die er mag zijn, het is namelijk niet alleen een prima en spannend Fantasy verhaal, een verhaal met zwarte wolven, kruisvaarders, dieven, magi�rs� allemaal figuren die in deze legende een aandeel hebben, maar lang niet altijd in de rol die je zou verwachten. En laat het gegeven dat het verhaal zich in- en rond Groningen afspeelt, je er niet van afhouden, mijn motto in deze �Groninger koek, is ook voor niet Groningers.�

De Legende van de Zwarte Wolven� � Martijn Lindeboom & Remco Nieboer � 2005

In de nasleep van de kruistocht naar het heidense eiland R�gen werden duistere allianties gesmeed. In Groningen werd een geest beroofd van een magische amulet. En het dorpje Westerwijtwerd werd het toneel van een legendarische confrontatie tussen twee magi�rs, een dievegge, een priester en een roedel angstaanjagende Zwarte Wolven.

�Een paar minuten later vloog plotseling de deur open. Een ijskoude windvlaag verkleumde de mensen die het dichtst bij de deur zaten, maar daar besteden ze geen aandacht aan in hun schrik. In de ingang stond een lange man in nachtzwarte kleding. Zijn lange mantel wapperde wild in de wind, zijn gezicht werd overschaduwd door de gesteven kap. De waard stapte haastig op hem af en wenkte hem ongeduldig op te schieten. �Kom snel binnen! Het is koud! Laat het hier niet worden!� De man keek hem met kille groene ogen aan en bleef staan. De waard kwam voor hem tot stilstand en boog een paar keer, ge�ntimideerd door de hatelijke blik. �Excuses heer� bent welkom� Treed alstublieft binnen.� De man ronde zijn snelle observatie af en stapte naar voren. Hij was een kop groter dan de waard, die toch zeker niet klein was. De waard moest snel opzij stappen om niet omver gelopen te worden. De deur sloeg met een hard klap dicht. De man in het zwart sprak: �Ik heb mijn paard in de stal gezet.� De waard had zich van zijn struikelpartij hersteld en boog weer een paar keer. �Natuurlijk, heer. Ik zal mijn knecht zeggen het dier direct te gaan verzorgen.� De bezoeker gooide zijn kap naar achteren en onthulde een doodsbleek, mager gezicht. Zijn lange, lichte haar lag in vele vlechten en staarten op zijn rug. Zijn neus stond een beetje scheef en de slecht geheelde breuken in zijn voorhoofd en neusbrug lieten zien waarom. Fijne rimpels en donkere kringen onder zijn ogen deden hem er vermoeid en oud uit zien. Op zijn voorhoofd stond een zwarte tatoeage met een magisch symbool, dat de waard maar al te goed kende. Het was een pentagram, met de punt naar beneden. Het teken van de zwarte magi�r!�

Meer dan achthonderd jaar later zijn de sporen van de legende van de Zwarte Wolven nog steeds zichtbaar in Groningen en de Ommelanden. Als je goed kijkt vind je overal verwijzingen naar die noodlottige voorvallen in de twaalfde eeuw. Want in het Groningen van de twaalfde eeuw was er meer loos dan uit de geschiedenisboeken blijkt�

Nieuwsgierig, www.gron-fantasy.nl 
 

De legende van de Zwarte Wolven

 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ