Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [23-12-2005]

Voor vandaag een spannende en fraai geschreven ReliFantasy bestaande uit �Ketterij�, �Inquisitie� en �Kruistocht�. Goed neergezette karakters en vol van magie en avontuur, rond een oud thema dat helaas ook vandaag de dag nog actueel is. En deze trilogie is momenteel te koop als een set, voor de voordeel prijs van Euro 24,95!

�IJzer! IJzer!� Vanuit het tumult in de verte, bij de ingang van de edelsteenmijnen, schalde de kreet door het bos. In de takken van de ceders verhieven vogels zich krijsend vanaf hun hoge zitplaatsen. Ik spoorde de paarden tot grotere snelheid aan, zodat de twee wielen van de wagen een spoor van stofwolken achterlieten op het zanderige pad. Bij een scherpere bocht rond een dikke boom moest ik de teugels echter weer inhouden. V��r me maakten de bomen plaats voor grazige hellingen, de uitlopers van de heuvels daarachter. Rechts van me verhief zicht de stenen muur rond het complex van de mijnen waar edelstenen werden gedolven. De anders altijd bewaakte torens waren verlaten. Bij de wijd openstaande toegangspoort had zich een grote groep mensen verzameld. Wat was er aan de hand? Was er een ongeluk gebeurd? Was er een opstand uitgebroken? Dat was wel het laatste waar we op zaten te wachten. Toen ik in een sukkeldrafje de kale vlakte rond het complex op reed en de wagen keerde, zagen ze me. Op korte afstand van de groep bracht ik de wagen tot stilstand. Een grote man, een van de weinige die een lang gewaad droeg in plaats van een mijnwerkerstuniek, kwam naar me toe, terwijl alle gezichten om hem heen zich naar me toekeerde. Hij keek blij, opgewonden. Dus blijkbaar was er geen opstand uitgebroken, geen ongeluk gebeurd.�


De Aquasilva Trilogie� � Anselm Audley � '01-'04

De Jonge Cathan reist naar zijn vader, de Graaf van Lepidor, die bij de raadsvergadering in de centrale stad Selera Astre verblijft. Hij brengt goed nieuws: op Lepidor is ijzer gevonden. Van een arm dorp kan het nu uitgroeien tot een welvarende stadstaat. Onderweg raakt Cathan verstrikt in een ondergrondse beweging die het almachtige Domein omver wil halen en een eind wil maken aan het tijdperk van fundamentalisme. Maar elke verandering wordt te vuur en te zwaard bestreden door de Sacri, de heilige krijgers van het Domein. Welk wapen kan het tegen hen opnemen. Cathan gaat op reis om een antwoord te vinden op de stormmagie die hij met zoveel succes wist op te roepen, maar al gauw stuit hij op een nieuw geheim, wat zijn leven voorgoed verandert. Tegen zijn wil koerst hij af op het leiderschap van opstandige legers�maar de religieuze fanatici blijven op zoek naar ketters � en vooral naar Cathan. Hij weigert aanspraak te maken op de keizerlijke troon, en bestudeert in plaats daarvan de stormgeschiedenis en de verschrikkelijke gevolgen van eerdere pogingen om Aquasilva�s weersysteem te be�nvloeden. Maar hoe kan hij uit handen van het Domein blijven? En wat als de ontdekking van zijn identiteit hem fataal wordt?

Ketterij Inquisitie Kruistocht


 
  

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ