Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [28-10-2005]

De keuze voor vandaag is een lekkere weglezer. Een mooi afgeronde en avontuurlijke Fantasy, die volgens mij als film, �Willow� van Ron Howard, naar een verhaal van George Lucas, een groter publiek heeft getrokken dan als boek. Ik heb de film met genoegen gezien maar ook het boek met plezier gelezen en wat aardig is, het boek heeft als extra-tje een aantal blz. met foto�s uit de film.

�Wat waren de doodshonden toch schitterende creaturen. Wat een kracht zat er in die schouders en wat een elegantie in die sierlijk gebogen haarloze staarten! Wat bewogen ze zich gracieus naast hun begeleiders door de mist- en grondnevels van Nockmar. De koningin stond op de omloop van een van de torens van haar kasteel en bekeek met welgevallen de schepsels, h��r schepsels, daar beneden. Voor haar gevoel smolten mens en dier ineen tot ��n individu: de man in zijn leren uitrusting, zwart als de huid van het beest, en de hond alert en bereid elk commando uit te voeren, schurend met zijn schouders tegen de dij van zijn meester. Bavmorda glimlachte. Ze trok haar mantel dicht om zich heen tegen de vochtige ochtendkilte� en wachtte. De honden ware getraind om te doden. Een paar gevangenen waren uit de kerkers gehaald en stonden kleumend bij elkaar achter een bosje waar de honden hen niet konden zien. Aan het andere eind van de binnenplaats zwaaide een poort open en een voetbrug daalde neer over de slotgracht. Door de poort konden de gevangenen de glooiende heuvels van Nockmar Valley zien. Ze wisten dat daarachter de vrijheid lag. De kapitein van de wacht keek omhoog en salueerde. Bavmorda knikte. De gevangene werd meegedeeld dat ze weg mochten, dat ze de vrijheid kregen. Aarzelend liepen ze, met het sprankje hoop dat nog was achtergebleven in hun hart, de binnenplaats op, naar de poort, naar die heuvels� Een voor een werden de doodshonden losgelaten, ze gleden onhoorbaar, snel als een bliksemflits, over de keien en sprongen de arme kerels naar de keel. Niet ��n bereikte de poort. Bavmorda glimlachte opnieuw.�

Het Land van Nockmar� � Wayland Drew � 1988

Koningin Bavmorda is een machtige vrouw: haar rijk strekt zich uit tot ver in het westen, voorbij de vallei van Tir Asleen. In het noorden tot aan de gigantische Vulkaan en in oostelijke richting is zij zelfs meesteres over de zon� Alleen het zuiden ligt buiten haar bereik. En juist daar leeft een boer, Willow Ufgood, die altijd al tovenaar had willen zijn; wijs en gerespecteerd door iedereen. Zijn wens zal spoedig worden verhoord� Volgens een oude legende zal een kind met het �teken� een einde maken aan Bavmorda�s wrede heerschappij. Omdat te voorkomen laat zij alle zwangere vrouwen uit haar koninkrijk opsluiten om de baby�s op het teken te laten controleren. En dan, op een goede dag, wordt in een van Bevmorda�s kerkers de baby geboren die haar te gronde zal richten en het goede zal zegevieren� Maar voor het zover is moeten Willow en de baby vele gevaren doorstaan, waarbij reuzen en trollen, vuurspuwende draken en verscheurende doodshonden hen de doorgang naar het verboden eiland Tir Asleen proberen te beletten�


 
 

Het Land van Nockmar / Wayland Drew

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ