Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [06-08-2005]

Mede ivm de komende zondag te houden Deventer boekenbeurs, koos ik voor een van de fraaiste Fantasy uitgave van de jaren �80 (origineel jaren �70) een ware klassieker, die nog steeds geroemd wordt�

�Morgon van Hed ontmoette de harpspeler van de Allerhoogste op een herfstdag toen de handelsschepen aanlegden in Tol voor het uitwisselen van goederen zoals dat ieder seizoen gebeurde. Een kleine jongen had de schepen met hun bollende, rood blauw groen gestreepte zeilen in het oog gekregen terwijl ze laveerden tussen de kleine vissersbootjes en liep de kust langs van Tol naar Akren, het huis van Morgon, de prins van Hed. Daar onderbrak hij een gesprek, gas zijn boodschap af en ging aan een van de lange, verlaten tafels zitten om alles wat er van het ontbijt over was te verorberen. De Prins van Hed, die langzaam zat bij te komen van de gevolgen van het overladen van twee karren bier voor de handel, de avond tevoren, liet zijn bloeddoorlopen ogen over de tafels gaan en riep om zijn zuster. �Maar Morgan,� zei Harl Stone, een van de boeren, die een bos grijs haar als een molensteen had en een lichaam als een zak graan. �Hoe zit het dan met de witte stier uit An die je wilde hebb!
en, naar jouw zeggen? De wijn kan wel wachten �� �Hoe zit het� zei Morgon, �met het graan dat nog ligt te wachten in Wydon Amory�s opslagschuur in Oost Hed? Iemand moet dat naar Tol brengen voor de kooplui. Waarom doet er hier nooit iemand wat er van hem verwacht mag worden?�

Morgon van Hed Trilogie�: �De Raadselmeester van Hed�; �Erfgenaam van Zee en Vuur� & �Harpspeler in de Wind� � Patricia McKillip � �82 � �86

Morgon van Hed, raadselmeester van het college te Caithnard in Ymris en vorst van het kleine boerenrijk Hed, ziet kans door een riskant raadselspel met de eeuwenoude schim van Peven, Heer van Aum, in diens sombere toren de kroon van de koningin van Aum te verwerven en wint zo de hand van de beeldschone Raederle, de dochter van koning Mathom van An. Maar er is meer. Morgon gaat door het leven met drie geheimzinnige sterren op zijn voorhoofd. Wat is het raadsel van deze drie sterren, wat is raadsel van de harp met de drie sterren, die alleen door Morgon bespeeld kan worden en wat is het raadsel van het zwaard met drie sterren gesierd, dat Morgon alleen kan hanteren. Morgon verdwijnt op raadselachtige wijze, nadat hij het laatste gezien is in het rijk van Isig in het hoge noorden. Raerdele besluit Morgon te gaan zoeken om hem zonodig bij te staan als hij hulp nodig heeft. Waar is Morgon en welke geheimzinnige macht is verantwoordelijk voor zijn verdwijning?
Morgon en Raerdele zijn herenigd, maar zullen zij in staat blijken de geheimzinnige machten, die het rijk van de vijf koninkrijken belagen en het langzaam maar zeker in een steeds grimmiger strijdtoneel doen veranderen, het hoofd te bieden. Wat is de rol die de harpist Deth in dit alles speelt en wie is eigenlijk de geheimzinnige blinde tovenaar Yrth, ��n van de machtigste en oudste levende wezens van het rijk der vijf koninkrijken.  

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ