Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [11-02-2005]

De leestip van vandaag, is een m.i. nog immer goed te lezen hervertelling van een viertal verhalen, die behoren tot de bakermat van de hedendaagse Fantasy. De verhalen zijn stuk voor stuk, juweeltjes van spanning, actie, drama en verbeelding.

�en vertederd streelde ze haar valk over zijn kop. Toen liet ze hem los en keek hem na, terwijl hij met krachtige vleugelslagen opwiekte naar de klaar blauwe hemel. Hoog boven haar bleef hij staan: sterk en fier in het licht van de zon. Het leek of hij haar wenkte. Opeens werd het donker. Lange dreigende schaduwen daalden op het land neer. Ze voelde onbestemde angst haar bekruipen en beefde. Toen zag ze twee adelaars haar valk naderen. Geruisloos dreven ze door de wijde lucht: de vleugels wijd gespreid, de poten hangend, de gekromde snavels vertrokken in wellustig grijnzen. De hemel met al het licht ging schuil achter de steeds groter wordende vleugels� Ze keek bevreesd naar haar valk. Besefte zijn doodsgevaar. Ze wilde roepen, doch haar angst deed de schreeuw stokken. De duisternis verdichtte: donkergroen kronkelden nu slierten nevel omhoog. Nog sterker versmoorde haar stem. Ze zag de adelaars haar lievelingsvalk grijpen, meevoeren in hun sterke klauwen. De gekromde snavels beten toe en verscheurden. Bloed drupte neer in ongeziene verte� Ze wilde mee omhoog met de groene nevel. Maar de nevels verijlden en ze viel. Ze viel� en viel in de diepe duisternis; lang daarna pas kwam haar stem vrij. Toen schreeuwde ze een vervloeking vol haat uit tegen de verdwijnende vogels�

Grote Sagen van de Donkere Middeleeuwen� � Jaap ter Haar � 1963

In deze bundel, zijn vier oude legende opnieuw verteld: vier keer een werkelijkheid, die wellicht nimmer werkelijkheid is geweest, en die toch zo diepgaand tot de verbeelding heeft gesproken. De bundel bevat de verhalen over Tristan en Isolde � een geschiedenis van het noodlot; Het Nibelungenlied � een geschiedenis van haat; Lohengrin de Zwaanridder � een geschiedenis van een roeping; en Gudrun � een geschiedenis van trouw. Deze verhalen spelen zich af in de 5e en 6e eeuw, toen het Romeinse Rijk ten val was gekomen, en de grote volksverhuizingen hadden plaats gevonden.

Voor de eventuele verzamelaars, er zijn in totaal 7 herdrukken van deze titel gemaakt, en de meest recente stamt uit 1996.


 

 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ