Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [9-7-2004]

Hoewel de voor vandaag gekozen auteur, niet bepaald een onbekende is, is het al weer een aantal jaar geleden dat er iets nieuws van haar uitkwam. Ik heb gekozen voor haar debuut. Het hier gaat om het eerste deel van een, volgens sommigen uit drie en anderen uit 4 vier delen bestaande Fantasy serie. Een serie met een flinke dosis horror, �De Kronieken van de Wolfslijn�.

Heer der Wolven� � Bridget Wood - 1993

 

Heer der Wolven / Bridget Wood


Dit is het verhaal van de jonge en knappe Joanna die in het sobere en puriteinse Ierland van na de Apocalyps dreigt te worden uitgehuwelijkt aan de varkenshoeder Muldooney. Gedreven door het schrikbeeld van dit vooruitzicht aarzelt Joanna geen ogenblik en vlucht, de verboden Gloeilanden in. Nagezeten door haar vader en de varkenshoeder, en achtervolg door haar minnaar, Flynn, die wordt vergezeld door Portan uit het Huis der Mutanten en zijn vriend Amairgen, een Hoeder, belandt Joanna via een scheur in het Tijdsgordijn in het mythologische Ierland van weleer. Daar heeft de adel nog warm dierenbloed in de aderen en is Cormac, heer der wolven, de rechtmatige koning van de Wolfslijn, in een dodelijk gevecht verwikkeld met Koningin Mab de Bedwelmende, die ooit zijn geliefde was.

Haar sullige zoon Eochaid, met leeuwenbloed, zit ten onrechte op de troon van Tara en bovendien wordt Mab bijgestaan door akelige sterke krachten uit het Donkere Ierland, zoals de Erlkoning en zijn lugubere helpers: Morrigan, Macha en Blaaskraai. Maar ook Cormac, die door Joanna wordt bevrijd uit de Burcht der Schaduwen, staat niet alleen. De meeste bloedlijnen � zoals de strijdrossen, de adelaars en de partners � zijn hem trouw. Zo ook de Cruithin en de duistere sidh. Maar zijn krachtigste bondgenoot is Joanna, al kan zij het zelf maar nauwelijks geloven. Zij krijgt van Cormac de magische Nachtmantel, die is geweven van de nachtmerries van de legendarische koningin Dierdriu. Het is de toverkracht van deze mantel waarvan veel, zo niet alles afhangt�

De vervolgdelen zijn �De Dolende Prins�, �De Gouden Engel� en uitgaande van een tetralogie is �Prinses van Amaranth� het slot. 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ