Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [5-3-2004]
Een �oudje� uit de D&D periode, een verhaal vol ontroering, wanhoop, hartstocht en wrange humor�

Het Verhaal van de Dienstmaagd�- Margaret Atwood � 1987

Dit verhaal speelt zich af in een nabije toekomst op een plaats die eens de Verenigde Staten heette, maar nu de Republiek Gilead. Als reactie op toenemende sociale onrust en afnemende geboorte cijfers, zijn de autoriteiten van deze monolithische theocratie teruggevallen op de oude puriteinse repressieve onverdraagzaamheid, en meer dan dat: dit regime heerst naar de letter van het bijbelboek Genesis, en de maatschappijvorm die daaruit voortvloeit is op zijn zachts gezegd bizar.
De �Dienstmaagden� vormen een van de nieuwe �klassen� in deze strikt gereguleerde maatschappij en Vanfred, de vertelster, behoort tot deze klasse. Van sluier tot schoenen gekleed in het rood, afgezien van de witte vleugels die haar aangezicht verhullen, is ze gedwongen haar leven grotendeels in stilte door te brengen. De �Dienstmaagden� hebben slechts ��n functie: het verzorgen van de voortplanting. Alleen �s nachts in haar sobere kamer is Vanfred vrij om zich over te geven aan haar illegale herinneringen: het lezen van boeken, haar eigen naam, het nu irrelevant geworden begrip �liefde�.

In een sobere stijl � Atwood op haar best � legt ze het zwarte hart bloot dat schuilgaat achter de kalme fa�ade van een establishment dat bepaalde reactionaire tendensen in onze maatschappij tot hun even logische als huiveringwekkende conclusie doordrijft. Het is meer dan een bijtende satire: het is een waarschuwing. 

 

 


  

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ