Homepage: Naslag: Serieregister
Meulenhoff: Oneindig Moment


J.M. Meulenhoff

Oneindig Moment

In de jaren tachtig zijn bij Meulenhoff een aantal promotie-boeken verschenen onder de noemer Oneindig Moment.
Elk boek in een goedkope editie ging vergezeld van een informatieboekje over de betreffende auteur.

Bibliografie:

Series

Oneindig Moment

ONEINDIG MOMENT
samengesteld door: Mark Carpentier Alting
1986, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Oneindig Moment editie, 203pag., ISBN 90-290-2488-7,
bevat (delen van):

ONEINDIG MOMENT
apart boekje: ONEINDIG MOMENT, informatie over SF, fantasy en avontuur, 34pag., ISBN 90-290-2139-X

TANITH LEE : STORMGEBIEDER
1986, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 223 Oneindig Moment,378pag., ISBN 90-290-1937-9, 1e druk augustus 1986, omslag: R. Matthews

ONEINDIG MOMENT: Tanith Lee
1986, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 25pag., ISBN 90-290-2046-6
samenstelling en vertalingen: Mark Carpentier Alting, illustratie omslag: R. Matthews

JACK VANCE : TSCHAI
1986, J.M. Meulenhoff, ISBN 90-290-2076-8, 5e druk, paperback, Oneindig Moment-editie

ONEINDIG MOMENT: Jack Vance
1986, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 38pag., ISBN 90-290-2037-4
samenstelling en vertalingen: Mark Carpentier Alting

FRITZ LEIBER : ZWAARDEN TEGEN DE DOOD
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 90, 255pag., ISBN 90-290-2160-8,3e druk april 1987,
Oneindig Moment-editie
vert.van: Swords Against Death (1970), vert.door: Ivain Rodriguez de Léon

ONEINDIG MOMENT: Fritz Leiber
Informatie over Fritz Leiber
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 40pag., ISBN 90-290-2170-5

WIM GIJSEN : RISSAN
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 232, Oneindig Moment Editie, 637pag., ISBN 90-290-2096-2, bevat:

  1. DE EERSTEN VAN RISSAN (Msf 157)
  2. DE KONINGEN VAN WELEER (Msf 164)

ONEINDIG MOMENT: Wim Gijsen
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Meulenhoff SF, Fantasy & Avontuur, 40pag., ISBN 90-290-2106-3
informatie over Wim Gijsen, verschenen met Rissan

ISAAC ASIMOV : ZELFS DE GODEN
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 240, Oneindig Moment editie, 281pag., ISBN 90.290.4031.9. 1e druk oktober 1987
vert.van: The Gods Themselves (1972), vert.door Peter Cuijpers, omslag: Boris Vallejo

ONEINDIG MOMENT: Isaac Asimov
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Meulenhoff SF, Fantasy & Avontuur, 40pag., ISBN 90-290-4041-6
informatie over Isaac Asimov, verschenen met Zelfs de Goden

ANSEN DIBELL : DE LAATSTE KONING
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 147 Oneindig Moment editie, 306pag.
vert.van: Persuit of the Screamer (1978), vert.door: Walter B. Relsky

ONEINDIG MOMENT: Ansen Dibell
samen met ONEINDIG MOMENT, informatie over Ansen Dibell, 40pag., ISBN 90.290.4161.7

URSULA K. LEGUIN : DE LINKERHAND VAN HET DUISTER
1988, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 43, 248pag., ISBN 90-290-4271-0, 5e druk maart 1988
vert.van: The Left Hand of Darkness (1969), vert.door: M.K. Struyter S.J.

ONEINDIG MOMENT: Ursula K. LeGuin
Informatie over Ursula K. LeGuin
1988, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 47pag., ISBN 90-290-4312-1

FRANK HERBERT: KINDEREN VAN DUIN
1988, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 116, Oneindig Moment, 449pag., ISBN 90-290-4112-9, 10e druk
vert.van: Children of Dune (1976), vert.door: M.K. Struyter SJ
oorspronkelijk verschenen in Analog Science Fiction / Science Fact, januari-april 1976

ONEINDIG MOMENT: Frank Herbert
Inforamtie over Frank Herbert
1988, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Oneindig Moment, 41pag., ISBN 90-290-4122-6

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ