bol.com Partner
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Appel, Ren

Nederland, 1945-
 

Bibliografie:

Romans

Tweestrijd / Ren� Appel Doorgeschoten / Ren� Appel Misbruik wordt gestraft / Ren� Appel

HANDICAP
1987, Amsterdam: Bert Bakker, 190pag., 20cm, ISBN 90-351-0481-1, 1e druk

HANDICAP
1990, Amsterdam: Bert Bakker, 190pag., 18cm, ISBN 90-351-0972-4, 2e druk

SPIJT
1989, Amsterdam: Bert Bakker, 193pag., 20cm, ISBN 90-351-0721-7

SPIJT
1992, Amsterdam: Bert Bakker, Ooievaar 290, 193pag., 19cm, ISBN 90-351-1169-9, 2e druk

DE DERDE PERSOON
1990, Amsterdam: Bert Bakker, 231pag., 20cm, ISBN 90-351-0907-4, 1e druk

DE DERDE PERSOON
1991, Amsterdam: Bert Bakker, 231pag., 20cm, ISBN 90-351-0907-4, 2e druk
omslagontwerp: Rick Vermeulen, foto voorplat: Dick Weisz

DE DERDE PERSOON
1991, Amsterdam: Bert Bakker, 231pag., 20cm, ISBN 90-351-0907-4, 3e druk

DE DERDE PERSOON
1992, Amsterdam: Bert Bakker, 231pag., 20cm, ISBN 90-351-0907-4, 4e druk

DE DERDE PERSOON
1994, Amsterdam: Bert Bakker, Ooievaar, 231pag., 18cm, ISBN 90-351-1324-1, 5e druk

DE DERDE PERSOON
1995, Amsterdam: BulkBoek, Penta Basics nr 95B07, 255pag., 20cm

DE DERDE PERSOON
1997, Amsterdam: Bert Bakker, Dutch Crime, 218pag., 20cm, ISBN 90-351-1895-2, 6e druk

DE DERDE PERSOON
2009, Amsterdam: Anthos, 205pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1440-3

DE DERDE PERSOON
2010, Amsterdam: Anthos, 205pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1687-2, 4e? druk

PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN
1992, Amsterdam: Bert Bakker, 302pag., 20cm, ISBN 90-351-1147-8

VLEKKELOOS
1993, Amsterdam: Bert Bakker, 244pag., 20cm, ISBN 90-351-1240-7

GERONNEN BLOED
1994, Amsterdam: Bert Bakker, 214pag., 20cm, ISBN 90-351-1384-5

GERONNEN BLOED
1998, Amsterdam: Ooievaar, 214pag., 19cm, ISBN 90-5713-308-3, 3e druk

TEGENLIGGERS
1995, Amsterdam: Bert Bakker, 232pag., 20cm, ISBN 90-351-1452-3

TEGENLIGGERS
1998, Amsterdam: Ooievaar, 232pag., 18cm, ISBN 90-5713-272-9, 3e druk

GEWETEN
1996, Amsterdam: Bert Bakker, 302pag., 20cm, ISBN 90-351-1834-0, hardcover (90-351-1803-0, pbk)

GEWETEN
1996, Amsterdam: Bert Bakker, 302pag., 20cm, 90-351-1803-0, pbk, 2e druk
omslagontwerp: Gerard Hadders, omslagillustratie: Frank Dam

GEWETEN
1997, Amsterdam: Bert Bakker, 302pag., 20cm, 90-351-1803-0, pbk, 3e druk

GEWETEN
1998, Amsterdam: Ooievaar, 302pag., 18cm, 90-5713-236-2, 5e druk

GEWETEN
2001, Amsterdam: Ooievaar, 302pag., 18cm, 90-5713-550-7, 7e druk

GEWETEN
2009, Amsterdam: Anthos, 243pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1441-0

TWEESTRIJD
1998, Amsterdam: Bert Bakker, 300pag., 20cm, ISBN 90-351-1949-5

TWEESTRIJD
1998, Amsterdam: Bert Bakker, 300pag., 20cm, ISBN 90-351-1949-5, 2e druk

TWEESTRIJD
1998, Amsterdam: Bert Bakker, 300pag., 20cm, ISBN 90-351-1949-5, 4e druk

TWEESTRIJD
1999, Amsterdam: Ooievaar, 300pag., 18cm, ISBN 90-5713-370-9, 5e druk

TWEESTRIJD
2005, Amsterdam: Prometheus, 300pag., 20cm, ISBN 90-446-0599-2, 7e druk
Stel, je bent een meisje van achttien jaar en je werkt in de slagerij van je vader. Je wordt verliefd, hopeloos verliefd, op een jongen bij wie je intrekt. Je laat het grauwe, dagelijkse bestaan achter je en maakt van het leven ��n groot feest. Totdat je ontdekt dat die jongen kwade kanten heeft, dat hij dingen doet die het daglicht niet verdragen, dat hij te ver gaat. Veel te ver. Wat moet je doen? Naar de politie gaan? En dan, wat gebeurt er dan?

SPANNING
1998, Amsterdam: Contact, 128pag., 20cm, ISBN 90-254-1247-5
uiitgave ter gelegenheid van de dertiende Wetenschap & Techniek Week (3-11 oktober 1998)

DE ECHTBREKER
1999, Amsterdam: Bert Bakker, 269pag., 20cm, ISBN 90-351-2107-4
omslagontwerp: Erik Prinsen, omslagillustratie: Peter Vandermeer

DE ECHTBREKER
2001, Amsterdam: Ooievaar, 269pag., 18cm, ISBN 90-5713-566-3, 4e druk

ZINLOOS GEWELD
2001, Amsterdam: Bert Bakker, 301pag., 22cm, ISBN 90-351-2282-8, 3e druk december 2001
(1e druk: februari 2001, 2e druk: maart 2001)
omslagontwerp: Erik Prinsen, omslagillustratie: Wim Groenendaal

NOODZAKELIJK KWAAD
2002, Amsterdam: Bert Bakker, 268pag., 22cm, ISBN 90-351-2414-6

NOODZAKELIJK KWAAD
2002, Amsterdam: Bert Bakker, 268pag., 22cm, ISBN 90-351-2414-6, 2e druk

DOORGESCHOTEN
2003, Amsterdam: Bert Bakker, 296pag., 22cm, ISBN 90-351-2540-1
omslagontwerp: Erik Prinsen
Selma Verduyn werkt in een kinderdagblijf, maar daarnaast is de samen met haar vriend Ronald aangesloten bij het Politieke Actie Front (PAF). Tot hun afgrijzen en hun woede zien ze dat Nederland in de ban raakt van een nieuw politiek fenomeen: Tom Hordijk, lijsttrekker van de ENP, de Echte Nederlandse Partij, die op een hostische verkiezingswinst lijkt af te stevenen. Hordijk trekt zich niet aan van de politieke tradities in Nederland, hij debatteert op het scherp van de snede en vertolkt ongegeneerd de stem van 'het volk', vooral als het om vluchtelingen en andere buitenlanders gaat. De leden van het PAF vrazen dat Nederland zal afglijden tot een rechts-reactionaire staat waar alleen blanke Nederlanders zich nog thuis voelen. Ze moeten een daad stellen, zo betoogt vooral Ronald. Selma probeert hem te stoppen, maar hij stelt die daad - en Nederland is diep geschokt. Dit betekent bepaald niet het einde van een ongekende verkiezingsstrijd, maar eerder het begin van een beklemmend en duister complot waar Selma zo ver in betrokken raakt dat ze haar leven niet meer zeker is.

MISBRUIK WORDT GESTRAFT
2004, Amsterdam: Prometheus Groep, 282pag., 22cm, ISBN 90-446-0386-8
omslagontwerp: Kris Derney, foto omslag: Isabelle Persyn
Het leven van Frank Eggers is verre van rimpelloos verlopen. Na een dramatische gebeurtenis in zijn gezin is zijn huwelijk volledig in verval geraakt. Afgezien van de zeer problematische relatie met zijn dochter Jacintha krijgt hij na enige tijd zijn leven weer aardig onder controle. Maar dan wordt hij beschuldigd van een ernstig misdrijf dat hij in het verleden zou hebben gepleegd. Al zijn zekerheden worden ondermijnd, vrijwel iedereen keert zich tegen hem, en zijn werk als directeur van een basisschool is zo goed als onmogelijk geworden. Frank wil de waarheid boven tafel zien te krijgen, maar wat is de waarheid? Volgens hem in elke geval niet die van Jacintha. Door het verloop van de gebeurtenissen ziet hij zich gedwongen om radicale stappen te ondernnemen. De grote vraag is of hij daar zelf de dupe van wordt.

Schone handen / Ren� Appel Weerwin / Ren� Appel Van twee kanten / Ren Appel Goede vrienden / Ren Appel De advocaat / Ren Appel

LOVERBOY
2005, Amsterdam: Prometheus Groep, 297pag., 22cm, ISBN 90-446-0578-X, 1e druk mei 2005
2010, Amsterdam: Anthos, 297pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1647-6, 10e druk
2010, Amsterdam: Anthos, 297pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1313-0, 11e druk
omslagfoto: Getty Images
Wat doet een vrouw die vermoedt dar haar man een affaire heeft met een andere vrouw?
Yoka Kamphuys is gewend over dit soort vragen na te denken. Ze schrijft namelijk misdaadromans met als hoofdpersoon priv�-detective Anouk Akkerman. Yoka werkt aan een verhaal waarin Anouk een weggelopen tienermeisje moet zien te vinden. Intussen vermoedt ze dat haar eigen man vreemdgaat. Ze treedt in Anouks voetsporen als ze zijn gangen probeert na te gaan. Dan gaan fantasie en werkelijkheid op een gevaarlijke manier door elkaar lopen. Het verhaal dat ze schrijft suggereert wat ze moet doen om haar doel te bereiken, maar de schok is immens als de werkelijkheid negentig graden anders ligt dan ze had gedacht.

ALS BROER EN ZUS
2005, Amsterdam: Prometheus Groep, 95pag., 18cm, ISBN 90-5965-013-1, 1e druk juni 2005
uitgegeven ter gelegenheid van Juni - Maand van het Spannende Boek 2005
omslagontwerp: Mariska Cock, omslagfoto: Branka Jukic, Trevillion Picture Library
Wat moet je doen als je een hevige passie opvat voor de vrouw van je beste vriend? Voor dat dilemma staat Fred Verhoef als hij reddeloos verliefd wordt op Sylvia. Hij kan alleen nog maar aan haar denken, zonder zich om zijn vrouw en dochtertje te bekommeren. Fred weet niet dat Sylvia ook nog een ander geheim met zich meedraagt. Op een dag is ze verdwenen. Voorgoed, lijkt het wel.

LOSGELD
2006, Amsterdam: Prometheus, 267pag., 20cm, ISBN 90-446-0790-1

SCHONE HANDEN
2007, Amsterdam: Anthos, 293pag., 22cm, ISBN 978-90-414-1154-9, 1e druk augustus 2007 (2e druk oktober 2007)
2008, Amsterdam: Anthos, 292pag., 22cm, ISBN 978-90-414-1372-7, 6e druk
2008, Amsterdam: Anthos, 292pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1401-4, 9e druk
2009, Amsterdam: Dwarsligger, 481pag., 12cm, ISBN 978-90-498-0015-4, 10e druk hardcover
omslagontwerp: Roald Triebels, omslagillustratie: Ilona Wellmann, Trevillion Images
Sylvia en Eddie hebben twee kinderen. Ze wonen in een groot huis in Amsterdam-Zuid en het ontbreekt hen aan niets. Maar er is ��n probleem: het vele geld dat Eddie binnenbrengt is crimineel held. Sylvia heeft zijn activiteiten altijd geaccepteerd, maar nu begint haar geweten te knagen. Na enkele bedreigende confrontaties is het haar duidelijk dat ze met haar kinderen bij Eddie weg moet. Maar ze beseft ook dat hij haar niet zomaar zal laten gaan. Ze weet immers te veel.

WEERZIN
2008, Amsterdam: Anthos, 260pag., 22cm, ISBN 978-90-414-1155-6, 1e druk 2008
2009, Amsterdam: Anthos, 260pag., 22cm, ISBN 978-90-414-1522-6, 2e druk 2009 (4e druk)
2010, Amsterdam: Anthos, 260pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1589-9, 5e druk 2010
2011, Amsterdam: Dwarsligger, 401pag., 12cm, ISBN 978-90-498-0088-8, 6e druk hardcover
omslagontwerp: Roald Triebels, omslagillustratie: Lesley Aggar, Trevillion Images
Hotelmanager Niels Hulzeboom is gelukkig getrouwd, maar als hij hopeloos verliefd wordt op zijn nieuwe assistente zet hij alles op het spel. Bovendien zijn er financi�le problemen rond het hotel. Hij raakt verstrikt in zakelijke en emotionele conflicten. Dan begaat hij een cruciale fout.

VAN TWEE KANTEN
2010, Amsterdam: Anthos, 286pag., 22cm, ISBN 978-90-414-1581-3, 1e druk 2010 (2e-4e-5e druk 2010)
2010, Amsterdam: Anthos, 286pag., 22cm, ISBN 978-90-414-1611-7, 3e druk 2010
2011, Amsterdam: Anthos, 303pag., 20cm, ISBN 978-90-414-1975-0, 6e druk 2010
2012, Amsterdam: Dwarsligger, 471pag., 12cm, ISBN 978-90-498-0174-8, 7e druk hardcover
Doktersassistente Fransien Wagtendonk heeft het moeilijk als haar vader onverwacht komt te overlijden, terwijl haar moeder met een andere man in Australi woont. Gelukkig ondervindt ze veel steun van haar buurvrouw Tosca. Toch ziet ze pas echt een nieuwe toekomst als Rob Laarman, een ondernemende organisatieadviseur, op haar pad verschijnt. Fransien en Rob trouwen, maar al snel komen de twijfels en daarmee ook de angst.

GOEDE VRIENDEN
2011, Amsterdam: Anthos, 230pag., 22cm, ISBN 978-90-414-1838-8, 1e druk 2011 (2e-3e druk 2011)
2012, Amsterdam: Anthos, 230pag., 22cm, ISBN 978-90-414-2114-2, 4e druk 2012
Vier stellen, acht vrienden, woonachtig in dezelfde buurt, die vaak bij elkaar naar binnenlopen en veel met elkaar delen. Maar alles verandert als n van de acht haar man verlaat voor een ander. Marleen, zijn directe buurvrouw en een van de vrienden uit het clubje, ziet hoe zijn leven kapot gaat. Het lijkt of het noodlot het vriendengroepje treft, want n van de vrouwen wordt het slachtoffer van een overval. Marleen voelt de dreiging in de lucht hangen en is bang dat ze zelf ook niet meer veilig is. Belangrijke vragen doemen op: zijn ze werkelijk zulke goede vrienden als ze zelf graag suggereren? Of schuilt er achter een sympathieke buitenkant een wreed en meedogenloos innerlijk?

DE ADVOCAAT
2013, Amsterdam: Anthos, 315pag., 22cm, ISBN 978-90-414-2424-2, 1e druk 2013
David Driessen is strafpleiter bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam. Als junior krijgt hij vooral kleine zaken toegewezen, maar zijn ambitie ligt bij het grotere werk. Zijn wens lijkt te worden juridisch moet bijstaan. Een mooie carrire lonkt, hij krijgt een hechte band met Hein, maar de vraag is of die niet t hecht wordt. Als Davids aandacht dan ook nog wordt afgeleid door de huwelijkse ontrouw waarvan hij zijn vrouw verdenkt, wordt zijn situatie hopeloos gecompliceerd en begeeft hij zich op een hellend vlak.

Jeugdboeken

COMPLOT
1999, Amsterdam: Elzenga, 152pag., 22cm, ISBN 90-6692-271-0, hardcover, 1e druk
(jeugdboek, verhalen in de reeks Hoogspanning!)

COMPLOT
2001, Amsterdam: Elzenga, 123pag., 21cm, ISBN 90-6692-320-2, hardcover, 2e herziene druk
(jeugdboek, verhalen in de reeks Gevaar!)

FOUTE BOEL
2000, Amsterdam: Elzenga, 136pag., 21cm, ISBN 90-6692-308-3, hardcover
(jeugdboek, verhalen)

FOUTE BOEL
2002, Groningen: Wolters-Noordhoff, Vroege Lijsters, 2002, nr.6, 160pag., 21cm, ISBN 90-01-55466-0,
ISBN 90-01-55460-1 (set)

Bundels

Hittegolf / Ren Appel

OPPASSEN. SPANNENDE VERHALEN
1991, Amsterdam: Bert Bakker, 204pag., 20cm, ISBN 90-351-1040-4
omslagontwerp: Rick Vermeulen HW, bevat:

VAN KWAAD TOT ERGER: VERHALEN
1996, Amsterdam: Bert Bakker, 160pag., 20cm, ISBN 90-351-1688-7
omslagontwerp: Carli Herm�s, Ruud Binnekamp, bevat:

MET ANGST EN BEVEN
2000, Amsterdam: Ooievaar, 357pag., 18cm, ISBN 90-5713-465-9
eerder verschenen in "Oppassen. Spannende verhalen" en "Van Kwaad tot erger"

OMNIBUS
2001, Amsterdam: Bert Bakker, 555pag., 22cm, ISBN 90-351-2390-5, bevat:

OMNIBUS
2002, Amsterdam: Bert Bakker, 701pag., 22cm, ISBN 90-351-2517-7,
omslagontwerp: Erik Prinsen, bevat:

HITTEGOLF
2009, Amsterdam: Anthos, 155pag., 16cm, ISBN 978-90-414-1461-8, hardcover
omslagontwerp: Roald Triebels, bevat:

Anthologie

SPANNEND VERHAAL
1995, Amsterdam: Ooievaar, 448pag., 18cm, ISBN 90-351-1535-X, bevat:

DUTCH CRIME
1996, Amsterdam: Ooievaar, 549pag., 18cm, ISBN 90-5713-022-X, bevat:

MET INGEHOUDEN ADEM
Spannende verhalen van Ren� Appel, Chris Rippen, Bob Mendes, Maarten 't Hart, Tomas Ross, Jac. Toes, Felix Thijssen
2000, Houten: Bruna, 128pag., 20cm, ISBN 90-72977-85-8
Uitgave naar aanleiding van tien jaar Bruna Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek

Audio-CD

Noodzakelijk kwaad (audio-CD) / Ren� Appel

NOODZAKELIJK KWAAD (Audio-CD)
2005, Warnsveld: Audiolect, 8 compactdiscs (ca. 9 uur), ISBN 978-90-77727-05-8
ingelezen door Marijke Koppelman
omslagontwerp: Mackaay Grafisch Design, omslagafbeelding: Erik Prinsen
Menno Hulsdonk is eigenaar van een bouwbedrijf. Hij heeft geld nodig, veel geld, en is daarom bereid met rekeningen te sjoemelen. Zijn vrouw Franka leeft op te grote voet, tot ergernis van Menno, maar toch probeert hij haar leven te veraangenamen met dure cadeaus en mooie reizen. Hij weet niet dat Franka's werkelijkheid er totaal anders uitziet dan hij vermoedt. Wouter Wesselingh is mede-eigenaar van dat bouwbedrijf, maar hij heeft meer gemeen met Menno wat dan ook voor grote spanningen zorgt. Dan is er de opstandige dochter C�cile, die hem het leven niet makkelijk maakt. Zij verlaat het ouderlijk huis en komt terug met een geliefde die niet op Menno's goedkeuring kan rekenen. Integendeel. Het conflict groeit en wordt zo groot dat het kwaad de kop opsteekt � noodzakelijk kwaad.

Links

Ine Jacet's Misdaadromans

Ezzulia: Interview (2007)
Ezzulia: Interview (2007)
Ezzulia: Interview (2008)

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ