Homepage: Nieuws

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [10-03-2006] De hoge stad

Voor vandaag koos ik voor het derde boek uit de Fantasyromancyclus �Het Verscholen Volk�. Voor diegene die van de eerste twee delen �Het Verscholen Volk� en �De Laatste Jacht� de bijbehorende tips heeft gemist, zie http://www.ezzulia.nl/forum/viewtopic.php?t=283 en tegen diegene die deze boeken wel al heeft gelezen, heb ik alleen dit te zeggen, dit derde boek is weer even fraai, spannend en boeiend, als de eerste twee, maar deze is weer wat dikker uitgevallen, kortom extra veel leesplezier.

De Hoge Stad� � Harman Nielsen � 2006

Opnieuw zijn twaalf jaren voorbijgegaan en schemer dreigt te vallen over de wereld van het verscholen volk. Sommigen geven de oude bestaanswijze op om onderdak te zoeken in een van de steden die worden gemeden; overwinning uit het verleden lijkt te zullen verkeren in nederlaag, als blijkt wie het volk van vlakte en water leidde. Haat is stil opgeschoten en de kinderen van Mus, zelf pas opgegroeid, moeten er het hoofd aan bieden. In tanend licht staan ze tegenover vijanden die ze niet kenden, terwijl hun vader ver van hen jaagt in het duister�

�Blauwwit licht spatte door de ruimte op hem af. Beer stootte het weg en schichten sloegen naar de zuilen: over de hoofden van de vrouwen en kinderen die nog steeds om hem heen stonden. Waarom waren ze niet gevlucht? Hij vloekte, toen hij op hun gezichten enkel angst en verbijstering zag. Haastig sprong hij achteruit, weerde een volgende ontlading af en holde naar de zuilen. Achter hem brandde de ruimte helblauw. Puin sloeg uit pilaren, viel ruisend rondom hem in een scherm van stof en gruis. Beer schudde het af, rende door, vond de gang waardoor hij was gekomen en schoot erin.�


 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ