Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ROLLINS, James

Pseudoniem van Dr. Jim Czajkowski voor thrillers
zie ook James Clemens als pseudoniem voor fantasy

Verenigde Staten (Chicago, Ill.), 20 aug. 1961-
 

 

Bibliografie

Sigma Force

 1. Zandstorm (Sandstorm, 2004)
 2. Steen der wijzen (Map of Bones : A Sigma Force Novel, 2005)
 3. De zwarte orde (Black Order, 2006)
 4. Taal der Engelen (The Judas Strain, 2007)
 5. Het laatste orakel (The Last Oracle, 2008)
 6. Dag des Oordeels (The Doomsdag Key, 2009)
 7. De duivelkolonie (The Devil Colony, 2011)

Jake Ransom

 1. Het Maya Mysterie (Jake Ransom and the Skull King's Shadow, 2009)
 2. De Sfinx (Jake Ransom and the Howling Sphinx, 2011)

Romans

 1. niet vertaald (Subterranean, 1999)
 2. niet vertaald (Excavation, 2000)
 3. niet vertaald (Deep Fathom, 2001)
 4. niet vertaald (Amazonia, 2002)
 5. IJsjacht (Ice Hunt, 2003)
 6. Hof van Eden (Altar of Eden, 2009)
 7. In bloed geschreven (The Blood Gospel, 2013) met Rebecca Cantrell

Series

SIGMA FORCE

Zandstorm / James Rollins Steen der wijzen / James Rollins De Zwarte Orde / James Rollins Taal der engelen / James Rollins Het laatste orakel / James Rollins Dag des Oordeels / James Rollins De duivelkolonie / James Rollins

Zandstorm / James RollinsZANDSTORM

vert.van: Sandstorm (2004)
vert.uit het Engels: Ellis Post Uiterweer
omslagontwerp: Wouter van der Struys
omslagfotografie: Corbis
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : februari 2009, Amsterdam: Luitingh, 493p., 23cm, ISBN 978-90-245-2863-9, paperback

 

 

Flaptekst:
Prequel voor Sigma Force
Verborgen onder het zand van de woestijn ligt de legendarische stad Oebar, het immens rijke handelscentrum van het oude ArabiŽ. Vermoedelijk is de locatie ook een geheimzinnige bron van antimaterie, die krachtig genoeg is om de hele aarde van energie te voorzien... of te vernietigen. Antimaterie. Een expeditie van wetenschappers en Sigma-agenten Painter Crowe en Coral Novak trotseert zandstormen en een allesverzengende zon om de verdwenen stad Oebar te vinden en binnen te komen. Ze zijn op zoek naar de antimaterie en moeten die vinden voordat deze in handen valt van Het Gilde, dat er kwaadaardige bedoelingen mee heeft.

Steen der wijzen / James RollinsSTEEN DER WIJZEN

vert.van: Map of Bones : A Sigma Force Novel (New York: Morrow, 2005)
vert.uit het Engels: Ellis Post Uiterweer
omslagontwerp: Wouter van der Struys
omslagfotografie: Andrew Davies/Trevillion Images & Araldo de Luca / Corbis / TCS 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh, 431p., 23cm, ISBN 90-245-5730-5, paperback
2e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh, 431p., 23cm, ISBN 90-245-5730-5, paperback
3e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh, 431p., 23cm, ISBN 90-245-5730-5, paperback
4e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh, 431p., 23cm, ISBN 90-245-5730-5, paperback
5e druk : 2007, Amsterdam: Luitingh, 431p., 21cm, ISBN 978-90-245-1096-2, paperback

 

Flaptekst:
Een nachtmis in de Dom van Keulen ontaardt in een bloedbad. De daders verdwijnen spoorloos met hun buit: het relikwie van de bijbelse Wijzen uit het Oosten. Het getuigenis van de enige overlevende zorgt voor opschudding in het Vaticaan. Een kardinaal verzoekt de Romeinse agente Rachel Verona een discreet onderzoek in te stellen. Ook doet hij een beroep op SIGMA - een geheime Amerikaanse elite-eenheid. SIGMA stuurt een team van wetenschappers en militairen onder leiding van Grayson Pierce om de getuigenverklaring te verifiŽren. De daders behoren tot een mystieke, geheime broederschap van alchemisten en moordenaars, die de relieken willen gebruiken om de wereld diepgaand te veranderen. Het zijn fanatici die zich door niets en niemand laten tegenhouden. Pierce en Verona worden zowel jager als prooi en moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Het spoor leidt naar een historische locatie waar wetenschap en religie samenkomen...

De Zwarte Orde / James RollinsDE ZWARTE ORDE

vert.van: Black Order : A Sigma Force Novel (New York: Morrow, 2006)
vert.uit het Engels: Ellis Post Uiterweer
omslagontwerp: Wouter van der Struys
omslagfotografie: Corbis
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : jan. 2007, Amsterdam: Luitingh, 412p., 23cm, ISBN 978-90-245-5740-0, paperback
 

 

 

Flaptekst:
Het begint met een aanslag op een Deens antiquariaat. Toevallig is commandant Grayson Pierce ter plaatse. Hij weet te voorkomen dat de daders vertrekken met een bijbel die ooit van Darwin was. Waarom zijn de terroristen geobsedeerd door de nalatenschap van een wetenschapper die ooit betrokken was bij gruwelijke experimenten? In Nepal is een vallei ontvolkt door een mysterieuze plaag. Schimmige machten dreigen de arts Lisa Cummings, die de zaak onderzoekt, voorgoed het zwijgen op te leggen. Haar enige bondgenoot is de pelgrim Painter Crowe, het hoofd van de elite-eenheid Sigma Force. Maar Painter vertoont de eerste symptomen van de dodelijke ziekte... Grayson heeft de sleutel in handen om Painter en Lisa te redden - als hij zou weten wat er op het spel staat. Sigma Force zet alles op alles om daar achter te komen. Vůůr de huidige wereldorde voorgoed vernietigd wordt...

Taal der engelen / James RollinsTAAL DER ENGELEN

vert.van: The Judas Strain : A Sigma Force Novel (New York: Morrow, 2007)
vert.uit het Engels: Ellis Post Uiterweer
omslagontwerp: Wouter van der Struys
omslagfotografie: Howard Pyle/Zefa/Corbis
omslagfoto kaart: Comstock/Corbis 

Drukgeschiedenis:
1e druk : oktober 2007, Amsterdam: Luitingh, 430p., 23cm, ISBN 978-90-245-5760-8, paperback

 

 

Flaptekst:
Diep in het oerwoud verbergt een eeuwenoude ruÔne een dodelijk geheim. Een beroemde ontdekkingsreiziger heeft de waarheid lang geleden mee het graf in genomen. Een mysterie van epische proporties ligt verborgen in de genetische code van de mens... De bewoners van het afgelegen Christmas Island zijn ziek, na besmetting met een zeevirus dat eerder de visstand decimeerde. Nadat Sigma een team naar het eiland heeft gestuurd, worden de bewoners geŽvacueerd met een door de WHO gecharterd cruiseschip. Het Gilde, de terreurorganisatie die op het spoor is gekomen van het levensgevaarlijke virus, wil het schip met de voltallige eilandbevolking kapen om het virus te isoleren en als biologisch wapen te gebruiken. Grayson Pierce moet de code - de taal der engelen - zien te kraken om het virus een halt toe te roepen. De tijd dringt: een epidemie zal wereldwijde gevolgen hebben...

Het laatste orakel / James RollinsHET LAATSTE ORAKEL

vert.van: The Last Oracle (New York: Morrow, 2008)
vert.uit het Engels: Ellis Post Uiterweer
omslagontwerp: Wouter van der Struys
omslagfotografie: Corbis
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : oktober 2008, Amsterdam: Luitingh, 415p., 23cm, ISBN 978-90-245-2862-2, paperback

 

 

Flaptekst:
Als de volgende Boeddha, Mohammed of Jezus met bio-engineering tot leven gewekt zou kunnen worden... Zou dat dan de wederopstanding betekenen of zou het een kettingreactie in gang zetten die het einde van de mensheid inluidt?
Een denktank van wetenschappers, opgericht tijdens de Koude Oorlog, heeft een manier ontdekt om de talenten van idiots savants, autistische wonderkinderen, nog veel verder te ontwikkelen. Voordat de procedure goed wetenschappelijk is getest, gaat een klein groepje fanatiekelingen in het geheim experimenteren met de talentvolste kinderen. Hun doel: een nieuwe wereldprofeet creŽeren in het nieuwe millennium die vrede kan brengen... maar wel op hun voorwaarden. De biomanipulaties hebben afschuwelijke, onvoorziene gevolgen. SIGMA's commandant Gray Pierce moet, in een race tegen de klok, een mysterie ontrafelen dat is geworteld in de oudheid, bij het orakel van Delphi. Maar kan het verleden de toekomst redden?

Dag des Oordeels / James RollinsDAG DES OORDEELS

vert.van: The Doomsdag Key (New York: Morrow, 2009)
vert.uit het Engels: Gerda Wolfswinkel
omslagontwerp: Wouter van der Struys
omslagfotografie: Getty Images
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : november 2009, Amsterdam: Luitingh, 413p., 23cm, ISBN 978-90-245-3100-4, paperback

 

 

Flaptekst:
In de middeleeuwen, ten tijde van de kruistochten, stierven op twee plaatsen op de Britse eilanden mensen en dieren massaal aan onverklaarbare hongerdood, hoewel hun maag vol zat met onverteerd voedsel. Dit vreemde gegeven is vastgelegd bij een grote volkstelling. In het heden probeert een machtige groep industriŽlen een oplossing te vinden voor de dreigende overbevolking met voedselgebrek als gevolg. Men experimenteert met genetische manipulatie van gewassen, met behulp van bio-organismen die teruggrijpen op een ziekte die in de middeleeuwen heeft gewoed. Sigma doorziet als eerste de verbangen en het gehele team wordt ingeschakeld. Hierbij worden ze op de hielen gezeten door uiterst geraffineerde sluipmoordenaars. Gray Pierce volgt de sporen die vanuit de middeleeuwen naar het heden leiden. Painter Crowe doet onderzoek naar de groep industriŽlen, die gemanipuleerd blijkt te worden door het Gilde. Er wordt een immens offer gevraagd om de dag der oordeels te kunnen afwenden...

De Duivelkolonie / James RollinsDE DUIVELKOLONIE

vert.van: The Devil Colony (New York: Morrow, 2011)
vert.uit het Engels: Jan Steemers
omslagontwerp: Wouter van der Struys
omslagfotografie: Hillcreek Pictures
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : november 2011, Amsterdam: Luitingh, 477p., 23cm, ISBN 978-90-245-3288-9, paperback

 

 

Flaptekst:
Diep in de Rocky Mountains wordt in een verborgen grot een spectaculaire ontdekking gedaan: honderden gemummificeerde lijken in indiaanse kledij, vreemde dolken en een vervloekte schat. Dan vindt, recht voor het oog van de toegestroomde media en protesterende indiaanse groeperingen, een ontploffing plaats. Een bomaanslag? Painter Crowe, directeur van SIGMA en zelf half indiaans, raakt persoonlijk betrokken bij de zaak als zijn nichtje, die verdacht wordt van de aanslag ťn van grafroof, door een oude vijand van SIGMA wordt opgejaagd. Het wereldbedreigende geheim van de grot voert het SIGMA-team naar de sluimerende vulkanen van IJsland en de verschroeiende woestijnen in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Maar kunnen Painter, Grayson Pierce en de anderen de waarheid achterhalen voordat het mysterie alles vernietigt?

Series

JAKE RANSOM

Het Maya Mysterie / James Rollins De Sfinx / James Rollins

Het Maya Mysterie / James RollinsHET MAYA MYSTERIE

vert.van: Jake Ransom and the Skull King's Shadow (2009)
vert.uit het Engels: Ellis Post Uiterweer


 

Drukgeschiedenis:
1e druk : juni 2010, Utrecht: De Fontein, 381p., 23cm, ISBN 978-90-261-2757-1, hardcover

 

 

Flaptekst:
Jake en Kady's ouders, beiden toonaangevend archeoloog, zijn spoorloos verdwenen in Yucatan, Mexico. Daar verrichtten zij onderzoek naar de oude Maya-beschaving. Nooit heeft iemand meer iets van hen gehoord, totdat Jake en Kady een mysterieuze envelop ontvangen. In de envelop zitten de notitieboekjes van hun ouders en een in twee stukken gebroken Maya-munt. Niet lang daarna ontvangen zij een uitnodiging voor de opening van een Maya-tentoonstelling in het Museum voor Volkenkunde. Daar gebeurt het: door een magisch 'stom toeval' belanden zij in een prehistorische jungle. Maya's voeren er strijd tegen de Schedelkoning, die kwade bedoelingen heeft en zich alleen gehuld in schaduwen vertoont. Jake en Kady ontdekken aanwijzingen rond de verdwijning van hun ouders. Wat betekent het horloge van hun vader dat in plaats van vooruit achteruit loopt? Leven hun ouders nog? Hoe komen ze terug in hun eigen tijd? Maar vooral: waarom achtervolgt de Schedelkoning Jake en Kady? Een ijzingwekkend spannend avontuur in de sfeer van Indiana Jones.

Het Mays Mysterie / James RollinsDE SFINX

vert.van: Jake Ransom and the Howling Sphinx (2011)
vert.uit het Engels: Hanneke Majoor
omslagontwerp en -beeld: Wil Immink Design

 

Drukgeschiedenis:
1e druk : augustus 2011, Utrecht: De Fontein, 349p., 23cm, ISBN 978-90-261-2775-5, hardcover

 

 

Flaptekst:
Wanneer Jake en zijn zus Kady in Egypte onderzoek doen naar mummies, wordt er een vreemd gemummuficeerd schepsel ontdekt. Ze besluiten de graftombe te bezoeken en lopen regelrecht in een val van de Schedelkoning. Jake en Kady belanden in een prehistorische wereld, waar opnieuw gevaar dreigt. Ook hun oude vrienden Marika, Pindor en Backīuuk worden bedreigd. Om deze en zijn eigen wereld te redden moet Jake de geheimzinnige herkomst van een mytisch vuuroog achterhalen - een talisman die afgrijselijke krachten blijkt te bezitten. Als Jake alle aanwijzingen uit de Egyptische mythologie samenboegt, wordt hij gedwongen om zijn grootste angst onder ogen te zien: het lot van zijn verloren ouders. Zal hij de waarheid over zijn moeder en vader ontdekken?

Romans

IJsjacht / James Rollins Hof van Eden / James Rollins

SUBTERRANEAN

(1999) niet vertaald

EXCAVATION

(2000) niet vertaald

DEEP FATHOM

(2001) niet vertaald

AMAZONIA

(2002) niet vertaald

IJsjacht / James RollinsIJSJACHT

vert.van: Ice Hunt (New York: Morrow, 2003)
vert.uit het Engels: Harry Naus
omslagontwerp: Studio Jan de Boer
omslagillustratie: Paul Stinson
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2004, Vianen: The House of Books, 415p., 24cm, ISBN 90-443-0855-6, paperback
 

Flaptekst:
Diep verborgen in de ijskap van de noordpool bevindt zich een ultrageheime basis. Daar vindt een opmerkelijk experiment plaats dat voortijdig is afgebroken. Als het doorgang had gevonden, zou het angstaanjagende gevolgen voor de aarde hebben gehad. De wetenschappers uit de voormalige Sovjet-Unie die het zeventig jaar oude IJsstation Grendel hebben gecreŽerd, zouden graag zien dat het simpelweg uit de menselijke herinnering wegsmelt. Maar dat wordt onmogelijk als een Amerikaanse onderzeeŽr, de Polar Sentinel, per ongeluk te dicht in de buurt van de uitgeholde ijsberg komt. Twee mensen weten al te veel: Matthew Pike, een voormalig lid van de Special Forces, die aan de rand van de poolcirkel woont, en zijn ex-vrouw. Terwijl een Russische nucleaire aanvalsonderzeeŽr de Polar Sentinel geluidloos nadert, loopt de slag om Grendel langzaam maar zeker uit de hand. Dan doemt er iets huiveringwekkens op uit de ijsberg. Iets dat nooit had mogen overleven...

Hof van Eden / James RollinsHOF VAN EDEN

vert.van: Altar of Eden (New York: Morrow, 2010)
vert.uit het Engels: Tineke Funhoff


 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2011, Amsterdam: Luitingh, 333p., 23cm, ISBN 978-90-245-4226-0, paperback
 

Flaptekst:
Dr. Lorna Polk is dierenarts en onderzoeker aan een high-tech instituut dat bedreigde diersoorten beschermt. Als er een vastgelopen vissersboot met een curieuze lading wordt gesignaleerd, roept de grenspolitie haar hulp in. De bemanning wordt vermist, maar aan boord zitten talloze exotische dieren in kooien. Zo is er een papegaai zonder veren, een jaguarjong met het gebit van een sabeltandtijger en bovenmaatse vampiervleermuizen. Al deze dieren hebben iets gemeen: een verontrustend hoge mate van intelligentie. Lorna ontdekt een afschuwelijk geheim dat zijn oorsprong vindt in het prilste begin van de beschaving. Iets wat het voortbestaan van de mens bedreigt...

In bloed geschreven / James Rollins & Rebecca CantrellIN BLOED GESCHREVEN

samen met Rebecca Cantrell
vert.van: The Blood Gospel (New York: Morrow, 2013)
vert.uit het Engels: De Taalscholver


 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2013, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 473p., 23cm, ISBN 978-90-245-4016-7, paperback
 

Flaptekst:
Een verwoestende aardbeving in Masada, IsraŽl, brengt een onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het gekruisigde en gemummificeerde lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie deskundigen gaan op pas om de ontdekking te onderzoeken: forensisch expert Jordan Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een Vaticaanse priester. Maar na een brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen voor hun leven en datgene vinden dat ooit bewaard werd in de sarcofaag van de tombe: een boek. Een handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiŽle bronnen het geheim van zijn goddelijkheid prijsgeeft... Langs eeuwenoude ruÔnes en prachtige kerken gaat het trio op zoek naar een geheime geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar wees gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden...

Links

de website van de auteur

Ezzulia : Interview

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ