Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


CLEMENS, James

Pseudoniem van Dr. Jim Czajkowski voor fantasy
zie ook James Rollins als pseudoniem voor thrillers
Verenigde Staten (Chicago, Ill.), 20 aug. 1961-

 

 

Bibliografie

Verboden & Verbannen

  1. Het Boek van Vuur (Wit'ch Fire, 1998)
  2. Het Boek der Stormen (Wit'ch Storm, 1999)
  3. Het Boek van Wraak (Wit'ch Was, 2000)
  4. Het Boek der Poorten (Wit'ch Gate, 2001)
  5. Het Boek der Sterren (Wit'ch Star, 2002)

De Godengebieder

  1. Schaduwval (Shadowfall, The Godslayer Chronicles 1, 2005)
  2. Schaduwridder (Hinterland, The Godslayer Chronicles 2, 2007)

Series

VERBODEN & VERBANNEN

Het Boek van Vuur - Verboden & Verbannen 1 / James Clemens Het Boek der Stormen - Verboden & Verbannen 2 / James Clemens Het Boek van Wraak - Verboden & Verbannen 3 / James Clemens Het Boek der Poorten - Verboden & Verbannen 4 / James Clemens Het Boek der Sterren - Verboden & Verbannen 5, slot / James Clemens

Het Boek van Vuur - Verboden & Verbannen 1 / James ClemensHET BOEK VAN VUUR

vert.van: Wit'ch Fire, The Banned and the Banished b.1 (New York: Del Rey, 1998)
vert.uit het Engels: Karin Schuitemaker
omslagontwerp: Karel van Laar
omslagfotografie: Blacksheep
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2003, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 399p., 23cm, ISBN 90-245-4773-3, paperback
2e druk : 2005, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 399p., 23cm, ISBN 90-245-4773-3, paperback
3e druk : 2005, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 399p., 23cm, ISBN 90-245-4773-3, paperback
5e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 399p., 23cm, ISBN 90-245-4773-3, paperback
6e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 399p., 23cm, ISBN 90-245-4773-3, paperback
7e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 399p., 23cm, ISBN 90-245-4773-3, paperback
8e druk : 2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 399p., 23cm, ISBN 978-90-245-4773-9, paperback


Flaptekst:
Op een allesbeslissende avond lang geleden hebben drie wijzen zich opgeofferd in een poging het mooie en gedoemde land van Alasea van de ondergang te redden. Nu, vijf eeuwen later, erft Elena de verloren gegane krachten. Maar nog voordat zij beseft welke gave zij heeft gekregen, stuurt de Duistere Heer zijn volgelingen om haar gevangen te nemen en haar bij hem te brengen. Samen met haar kameraden probeert zij uit zijn handen te blijven en gaat ze de strijd met hem aan.

Het Boek der Stormen - Verboden & Verbannen 2 / James ClemensHET BOEK DER STORMEN

vert.van: Wit'ch Storm, The Banned and the Banished b.2 (New York: Del Rey, 1999)
vert.uit het Engels: Karin Schuitemaker
omslagontwerp: Karel van Laar
omslagfotografie: Blacksheep
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2004, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 511p., 23cm, ISBN 90-245-4783-0, paperback
3e druk : 2005, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 511p., 23cm, ISBN 90-245-4783-0, paperback
5e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 511p., 23cm, ISBN 90-245-4783-0, paperback
7e druk : 2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 511p., 23cm, ISBN 978-90-245-4783-8, paperback


Flaptekst:
Vijf eeuwen na de vernietiging van de wijzen van Alasea erft een jong meisje, Elena, de krachten die de wijzen zo goed verborgen hadden gehouden voor hun verschrikkelijke vijand, de Duistere Heer. Maar Elena heeft haar gave nog niet helemaal onder controle, sterk en onbeheersbaar als die is. Om het kwaad te stoppen, moet ze naar Aloa Glen reizen. Dit is een levensgevaarlijke onderneming, want als ze in handen valt van de Duistere Heer wordt ze zelf zijn grootste wapen.

Het Boek van Wraak - Verboden & Verbannen 3 / James ClemensHET BOEK VAN WRAAK

vert.van: Wit'ch War, The Banned and the Banished b.3 (New York: Del Rey, 2000)
vert.uit het Engels: Karin Schuitemaker
omslagontwerp: Karel van Laar
omslagfotografie: Blacksheep
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2005, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 590p., 23cm, ISBN 90-245-4793-8, paperback
3e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 590p., 23cm, ISBN 90-245-4793-8, paperback
4e druk : 2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 590p., 23cm, ISBN 978-90-245-4793-7, paperback


Flaptekst:
De toekomst van het mooie Alasea ligt in handen van de jonge Elena, dienares van de wilde magie. Zij moet een krachtige amulet opsporen om de Duistere Heer te verslaan. Dit voorwerp is verborgen in Aloa Glen, waarvandaan nog nooit iemand levend is teruggekeerd. Met haar bondgenoten organiseert ze een invasie. Een van hen is echter een mogelijke verrader. Zal hij voor haar kiezen of toch voor de donkere zijde?

Het Boek der Poorten - Verboden & Verbannen 4 / James ClemensHET BOEK DER POORTEN

vert.van: Wit'ch Gate, The Banned and the Banished b.4 (New York: Del Rey, 2001)
vert.uit het Engels: Karin Schuitemaker
omslagontwerp: Karel van Laar
omslagfotografie: Blacksheep 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 558p., 23cm, ISBN 90-245-4803-9, paperback
2e druk : 2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 558p., 23cm, ISBN 978-90-245-4803-3, paperback


Flaptekst:
In een riskante actie hebben Elena en haar bende vogelvrijen de machten van het kwaad verslagen en de eeuwenoude geheimen van het Boek van Bloed ontketend. Op zijn beurt heeft de Duistere Heer zijn nietsontziende dienaren de wereld in gestuurd - de Weerpoorten, de zwarte kolken levensbedreigende energie die zijn grootste krachtbron vormen. Als gevolg daarvan zien Elena en haar groep zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar de Poorten, om die voorgoed te vernietigen. En dat terwijl intussen windschepen de schermutselingen naar alle windstreken verplaatsen, naar de vrieskou van het noorden, naar het zinderend woestijnzand van het zuiden, en naar het oosten, naar de troosteloze gruwelijke verlatenheid van de Gul-Gotha. Dan weet Elena het zeker - niet alle leden van haar reisgezelschap zullen de barre tocht die in het verschiet ligt overleven.

Het Boek der Sterren - Verboden & Verbannen 5, slot / James ClemensWit'ch Star / James ClemensHET BOEK DER STERREN

vert.van: Wit'ch Star, The Banned and the Banished b.5 (New York: Del Rey, 2002)
vert.uit het Engels: Karin Schuitemaker
omslagontwerp: Karel van Laar
omslagfotografie: Blacksheep 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 607p., 23cm, ISBN 90-245-5454-3, paperback


Flaptekst:
Drie van de vier dodelijke Weerpoorten, kolken levensbedreigende energie, werden vernietigd, maar de dreiging van de Duistere bleef. En dus besloten Elena en haar reisgenoten uiteen te gaan en zich afzonderlijk voor te bereid op wat onvermijdelijk te gebeuren staat, de beslissende eindstrijd. Om zowel fysiek als geestelijk te herstellen van de doorstane beproevingen, reisde Elena naar de stad Aloa Glen. En daar verschijnt hij op het tonaal. Harlequin Quail wordt door sommigen beschouwd als een gevaarlijke gek, maar deze kleine man beweert niet meer of minder te zijn dan een spion. En hij is juist teruggekeerd uit het bolwerk van de Duistere Heer. Daar heeft hij dingen ontdekt die in de nabije toekomst onvermijdelijk tot nieuwe rampspooed zullen leiden - rampspoed veroorzaakt door de vierde Weerpoort, de grootste en sterkste van allemaal.

DE GODENGEBIEDER

Schaduwval - De Godengebieder 1 / James Clemens Schaduwridder - De Godengebieder 2 / James Clemens

Schaduwval - De Godengebieder 1 / James ClemensSCHADUWVAL

vert.van: Shadowfall, The Godslayer Chronicles (New York: Roc, 2005)
vert.uit het Engels: Lia Belt
omslagontwerp: Karel van Laar
omslagillustratie: Blacksheep
 

Drukgeschiedenis:
1e druk : 2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 509p., 23cm, ISBN 90-245-5684-8, paperback


Flaptekst:

In een wereld waarin onsterfelijke goden de aarde bewandelen, strompelt Tylar de Noche door het nachtelijk duister naar huis. Ooit maakte hij deel uit van de gevreesde Schaduwridders van Myrillia. Maar nu, door verraad onderuitgehaald, zijn geest gebroken op een slavenschip en voorhoed kreupel, leidt hij een mensonwaardig bestaan. De angstkreet van een vrouw voert hem onverwacht terug naar zijn roemrijke jaren als Schaduwridder. Voor het goed en wel beseft, heeft hij een dolk in zijn hand en schiet hij het slachtoffer te hulp. Te laat, maar nog net op tijd om getuige te zijn van de dood van een godin. Meeryn van de Zomeringeilanden. Tylar kan zijn ogen nauwelijks geloven - in zijn wereld worden goden geacht onsterfelijk te zijn. Tot zijn verbijstering wordt hij beschuldigd van de moord. En vanaf dat moment is Tylar zijn leven niet langer zeker. Opgejaagd door goden en nagejaagd door verschillende legeronderdelen, neemt hij de benen, onbekende streken tegemoet. Maar al te goed beseffend dat hij, als hij zijn onschuld niet kan aantonen, niet lang meer zal leven.

Schaduwridder - De Godengebieder 2 / James ClemensSCHADUWRIDDER

vert. van: Hinterland, The Godslayer Chronicles (New York: Roc, 2006)
vert.uit het Engels: Lia Belt
omslagontwerp: Karel van Laar
omslagillustratie: Blacksheep 

 

Drukgeschiedenis:
1e druk : augustus 2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 512p., 23cm, ISBN 978-90-245-2210-1, paperback


Flaptekst:

Ooit behoorde Tylar de Noche tot de onbevreesde Schaduwridders van Myrillia, nu staat hij bekend onder een andere naam, een naam waarin de huiver doorklinkt: godengebieder. Geheel tegen alle verwachtingen in is Tylar de Noche weer opgenomen in de Orde van de Schaduwridders, zijn naam is in ere hersteld. Wat hij evenwel niet weet, niet kan weten, is dat dit eerherstel onderdeel is van een listig bedachte valstrik, Dat komt aan het licht als naethrynse strijdkrachten uit IJsnest overkomen en een dodelijk offensief inzetten waardoor Tylar en zijn vrienden vast komen te zitten. Ondanks zijn krachtige magie en krijgskunst kan Tylar er niet voor zorgen dat de Citadel van Tashijan, het eeuwenoude hoofdkwartier van de Schaduwridders, gespaard blijft. Dan blijkt dat het hart van de Orde al tientallen jaren geleden is aangevreten door rotting en verderf. Tylar en zijn bondgenoten hebben geen andere keuze dan te vluchten. Maar is er ergens ter wereld nog wel een plek waar zij veilig zijn voor het alles en iedereen aangrijpende kwaad?

Links

http://www.jamesclemens.com/
James Clemens' New Look

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ