Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [04-03-2011]

Voor vandaag breng ik het eerste deel van een recent verschenen,origineel Russisceh Fantasy reeks. Basis van het verhaal heeft wel iets van Tolkiens ‘In de Ban van de Ring’ maar de auteur is zeker geen Tolkien naprater, en dat bewijst hij, niet slechts, door de door hem gekozen held, in de persoon van de meesterdief Harold de Schaduw.

Vloek van de Schaduw’ – Alexey Pehov - 2011

Eeuwenlang heeft de Naamloze zich rustig gehouden. Nu brengt hij in het Troosteloze Land een afschrikwekkend leger van ogers en andere monsters op de been. Daarmee wil hij optrekken naar Avendoom, de hoofdstad van het koninkrijk Valiostr. Alleen met de magische Regenbooghoorn is het gevaar nog te keren, maar deze hoorn ligt in het graf van de held Grok, diep in de catacomben van Hrad Spein, ofwel de Bottenpaleizen. Twee expedities zijn er al opuit gestuurd om de hoorn te halen. Een kwam helemaal niet terug, van de tweede restte slechts een krankzinnig geworden overlevende. Alle hoop is nu gevestigd op de meesterdief Harold de Schaduw. Samen met de elfenprinses Miralissa en een paar Wildharten - geduchte krijgers - gaat hij op weg. Maar de handlangers van de Naamloze liggen op de loer...

‘De nacht is ideaal voor iemand zoals ik. Wanneer ik de straat op ga, liggen gewone mensen allang in hun warme, zachte bed. Zelfs ouwe zuiplappen die tot laat hebben zitten drinken, durven de ondoordringbare duisternis van de stad niet meer te trotseren en proberen de nacht verder in de kroeg door te brengen. Nacht. Stilte. Alleen de holle echo van de voetstappen van de stadswacht werd door de muren van de oude huizen weerkaatst en rolde door de donkere straten van Avendoorn, eenzaam en verlaten tot de ochtend. De soldaten haastten zich snel voort. In de donkerste steegjes gingen ze over in looppas. Ik begreep precies hoe deze dappere dienaren van de wet zich voelden: nee, ze waren niet bang voor de mensen – de eerste de beste dwaas die zo driest zou zijn deze hoeders van de openbare orde aan te vallen, maakte onmiddellijk kennis met hun zware hellebaarden. Ze waren bang voor iets anders. Er waren andere wezens die in de schaduwen van de stenen huizen op de loer lagen. Wezens die op dit onzalige uur tevoorschijn kwamen om in de nacht te gaan jagen. En Sagot mocht de mannen van de wacht genadig zijn, als die afschuwelijke beesten al te veel honger hadden.'

http://www.alexeypehov.com/ 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ