Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [07-12-2007]

Voor vandaag het eerste deel van een traditionele Fantasy trilogie, �Magister� van een auteur die met haar eerdere werk �De Koudvuur� trilogie bewezen heeft tot de toppers gerekend te mogen worden. Het is een kleinschalige vertelling, maar wel met re�le dreiging van grootschalige escalatie. Naast diverse interessante karakters en gebeurtenissen, is met name de manier van magie bedrijven uiterst interessant.

Het Zielenvuur� � C.S. Friedman - 2007

Op zekere dag is de zesjarige Kamala er getuige van hoe de heks Imnes met haar kunsten een mensenleven redt, en daarbij zelf het leven laat. Want, zo leert Kamala op dit belangrijke moment in haar leven, heksen putten in hun praktijk uit hun eigen levensenergie, hun zielenvuur. Hoe zwaardeer de taak, des te meer zielenvuur er wordt opgebruik, en dat maakt heksen net zo sterfelijk als gewone mensen. De leden van de oppermachtige broederschap van magisters daarentegen � feitelijk alleenheersers in de wereld van Kamala � verbruiken hun eigen zielenvuur niet. Kamala besluit dat ze magister wil worden. En dat confronteert haar meteen met een levensgroot probleem. Alleen een man kan magister worden, omdat naar verluidt geen enkele vrouw ooit met behoud van haar gezond verstand de transformatie overleefde. Een rigoureus besluit vraagt evenwel om een rigoureus vervolg. Kamala zoekt hulp bij meester Ethanus, die vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn titel als koninklijk magister van Ulran en die nu in afzondering in het woud leeft. Daar vult hij zijn dagen met het besturen van oude manuscripten. Pas na lang aandringen stemt hij toe Kamala op het gevaarlijke levenspad naar het magisterschap te begeleiden.

�Imnea werd wakker in het besef dat de Dood op haar wachtte. Ze had de tekenen van zijn nabijheid al een tijdje opgemerkt. In de hoeken van het huis hing een kilte die maar niet weg wilde gaan. Schaduwen die niet meebewogen met het licht kropen door de ramen naar binnen. En toen ze het kleine meisje van Harding genas voelde ze een spookachtige, ijskoude streling over haar huid waardoor ze uren later nog huiverde. De spiegel onthulde weinig. Uiteraard, want heksen verouderen en sterven nu eenmaal anders dan gewone mensen, De brandstof binnen in hen werd te snel opgebruikt, als een vuur waarin al het hout van de wintervoorraad in ��n keer werd verbrand. Het gaf een felle gloed, maar de vlammen doofden snel, gesmoord in hun eigen as. Hoe lang geleden was het sterven begonnen? In haar jeugd, toen ze voor het eerst ontdekte dat ze vreemde dingen kon doen � piepkleine wondertjes, nauwelijks de moeite waard � of pas later? Had de Dood haar voor het eerst opgemerkt toen ze kleine vlammetjes liet dansen over het raamkozijn, met het onbevangen plezier van een kind ( en hoe zwaar had haar moeder haar daarvoor gestraft!), of pas toen ze doelbewust diep binnen in zichzelf reikte om haar krach te putten uit haar ziel � uit dat middelpunt van spirituele macht die mystici de athra noemen � om die weloverwogen te gebruiken? Waar en wanneer was het contract met de Dood bezegeld en welke handeling zou de afsluiting ervan zijn?�

Zie ook http://www.csfriedman.com/ 

Het Zielenvuur / C.S. Friedman (1995)

 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ