Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [23-02-2007]

Voor vandaag koos ik, voor het mooi afgeronde eerste deel van een Fantasy trilogie. Die het in zich heeft om uit te groeien, tot een internationale bestseller (zover als dat nog niet het geval is). Het is een boeiend verhaal, rijk aan actie en geweld, emoties en drama, ondanks dat valt er ook te lachen. Karakters zijn overtuigend en dat geldt niet alleen voor de hoofdpersoon. Het 2e boek �De Strijd van de Dwergen� staat gepland van september a.s.


De Dwergen� � Markus Heitz � 2007

Ooit bewaakte het dwergenvolk de Stenen Poortweg om zodoende het Veilige Land met zijn mensen en goede elfen te beschermen tegen de invloed van het kwaad. Verraad baande echter de weg voor orcs en ogers, die als een vloedgolf vanuit het Dode Land met zijn talrijke verschrikkingen het Veilige Land binnenvielen. Nu eindelijk, eeuwen later, de rust is weergekeerd, komt onverwacht de onheilstijding dat de alfen � de elfen van het kwaad � en hun bondgenoten een nieuwe aanval voorbereiden. Van dit alles weet hij niets af, de jonge dwerg Tungdil die onder toezicht van de magi�r Lot-Ionan onder het mensenvolk is opgevoed. De geschiedenis en de zeden en gewoonten van het dwergenvolk kent deze jonge smid alleen uit boeken. Dan gebeurt het. Zonder ook maar te vermoeden wat hem te wachten staat, wordt Tungdil door zijn mentor met een belangrijke opdracht op reis gestuurd. Vrijwel tegelijk besluit Gundrabur, de grootvorst der dwergen, de onervaren smid als zijn opvolger naar voren te schuiven. Zo hoopt Gundrabur de eenheid van de dwergenstammen te bewaren. En zo bevindt Tungdil zich plotseling in de voorste gelederen in de strijd tegen het Kwaad, tegen de verschrikkelijke alfen (en orcs) die zijn teruggekeerd naar het Veilige Land om een eeuwen geleden gedane belofte in te lossen. De belofte het dwergenvolk, de mensen en de elfen voorgoed van de aardbodem weg te vagen.

�Witte nevel hing in de kloven en dalen van het grauwe gebergte. De toppen van de Grote Kling, de Drakentong en de andere bergen verhieven zich weerbarstig uit de mist in de richting van de avondzon.
Talmend, alsof het bang was voor de scherpe rotsen, daalde het hemellichaam neer en verlichtte de Noordpas met zijn bloedrode, steeds zwakker wordende licht.
Glandallin van de clan van de Hamerslagen leunde hijgend tegen de ruw afgewerkte wand van de wachttoren en hield zijn rechterhand boven zijn zwarte, borstelige wenkbrauwen om zijn ogen tegen het ongewoon felle licht te beschutten. De dwerg was door de klim buiten adem geraakt en het gewicht van zijn zware mali�nkolder met de dicht opeen gevlochten ringen, de beide bijlen en zijn schild vormden een zware belasting voor zijn bejaarde benen.
Maar jongere dwergen dan hij waren er niet meer.
De slag die de negen clans van de Vijfde stam enkele dagen geleden in de mijngangen geleverd hadden, had vele levens gekost. De dood had vooral onder de jongere, onervaren dwergen zijn tol ge�ist. Maar hun offer was niet tevergeefs geweest: de onbekende vijand was vernietigd. Zijn vrienden bleven echter sterven aan een kwaadaardige ziekte, waarvan niemand wist waar die vandaan kwam. Ze verzwakte de dwergen, die hoge koorts kregen en van hun krachten, hun heldere blik en hun vaste hand werden beroofd. Daarom had hij als een van de ouderen de taak op zich genomen vannacht de Stenen Poortweg te bewaken.�

Behoefte aan een langer, heel wat langer leesfragment kijk dan op
http://www.ezzulia.nl/forum/viewtopic.php?t=2154&highlight=matkus+heitz

Zie ook http://www.ulldart.de/


 

De Dwergen / Markus Heitz

 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ