Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [18-11-2005]

De tip voor vandaag, een trilogie bestaande uit �Dansen met de Demon�, �Ridder van het Woord� en �Vuur van de Engelen� is een schitterende Urban van een der grootmeesters van de hedendaagse Fantasy met herkenbare karakters, hoogwaardige spanning en eersteklas verbeelding.

�Hij staat op een helling ten zuiden van de stad en ziet toe op de slachting. Een lang, grijs lint van gebarsten autoweg slingert zich door de groene uitgestrektheid van bossen en struiken naar het begin van de verwoesting. Branden woeden in de skeletten van staal en glas van de verlaten wolkenkrabbers, met vlammen die fel en boosaardig afsteken tegen het bleke waas van de zwaarbewolkte horizon. Rook stijgt op in lange, zwarte spiralen die de lucht bevlekken met as en roet. Hij kan zelfs hier het knetteren van de branden horen en de scherpe stank ruiken. Dat gebouwen van beton en staal zo fel kunnen branden verbaast hem. Je zou zeggen dat ze onbrandbaar zijn en dat ze met minder dan zwaar sloopmaterieel niet zijn neer te halen. Je zou zeggen dat in deze postapocalyptische wereld van gebroken levens en vervlogen hoop de gebouwen even blijvend zouden moeten zijn als de bergen. En toch ziet hij al delen van de muren bezwijken als het alles verterende vuur zich verspreidt. Het motregent constant in zijn gezicht. Hij knippert met zijn ogen om goed te kunnen zien wat er gebeur. Hij herinnert zich Seattle als een mooie stad. Maar dat was in een ander leven. Toen er nog een kans bestond om de toekomst te veranderen en hij nog een Ridder van het Woord was.�


Krachten van het Kwaad� � Terry Brooks 1997 - 1999

Het stadje Hopewell is al wekenlang in de greep van een staking in de staalfabriek en gaat gebukt onder de spanningen die tussen de voor- en tegenstanders zijn ontstaan. De Vreters, die leven van sterk negatieve emoties, gedijen er dan ook goed � zo goed, dat ze binnen korte tijd van een marginaal verschijnsel tot een regelrechte plaag zijn uitgegroeid. Tijdens het bloedhete weekend van de vierde juli arriveren er twee vreemdelingen in Hopewell, van wie de ene slechts kwaad in de zin heeft. Hij is een demon, bezeten door het duistere, chaotische visioen van de Leegte, die de angst en frustratie van Hopewell wil gebruiken om zijn geheime plan ten uitvoer te brengen. Hij heeft het voorzien op de geest van Tess Freemark, een veertien jarig meisje met bijzondere krachten, vooral omdat zij in staat is zijn bondgenoten in het kwaad, de Vreters, te zien en zelfs te vernietigen. Er ontbrandt een hevige strijd tussen Goed en Kwaad, tussen de demon en het meisje, die zij dreigt te verliezen. Dan duikt de andere vreemdeling op, John Ross, de ridder wiens strijdros een Greyhound bus is en die elke nacht geplaagd wordt door visioenen van een toekomst die geen werkelijkheid mag worden, bevecht in stilte het Kwaad waar hij kan. Maar het Kwaad is sterk� wiens lot op mysterieuze wijze met dat van haar is verbonden. John Ross, is aan het eind van zijn Latijn, lichamelijk en geestelijk gebroken door de enorme magische kracht die hij beheerst en de helse toekomstvisioenen. Tussen de vertegenwoordigers van Goed en Kwaad breekt een strijd uit, met als inzet John Ross en de toekomst van de mensheid. Het slagveld is het hedendaagse Amerika: de oorlog woedt ongezien in kleine dorpjes en grote steden, langs snelwegen en alledaagse straten� John Ross keert na jaren terug naar het stadje Hopewell. Met de hulp van Tess, inmiddels een jonge vrouw, neemt hij het op tegen de oeroude demon Findo Gask. De demon zoekt een Zwerfmorf, een zeldzaam magisch wezen dat hem grote macht zal geven. John en Tess moeten dat tegen elke prijs zien te verhinderen. Maar de sluwe demon heeft nog een ander doel: hij is vastbesloten de Ridder van het Woord te doden. Zijn duistere net sluit zich langzaam rond John Ross�


 

Krachten van het Kwaad 1 : Dansen met de demon

Krachten van het Kwaad 2 : Ridder van het woord

Krachten van het kwaad 3 : Vuur van de engelen

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ