Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan en Ezzulia wekelijks een leestip.

- Beldaran [11-11-2005]

Heden en verleden, twee sympathieke heldinnen en een eeuwenoud geheim, spanning en drama komen samen in een onvergetelijke vertelling, die wel doet denken aan de Da Vinci Code van Dan Brown, maar daar absoluut superieur aan is.

Het Verloren LabyrintKate Mosse - 2005

Juli 2005: Bij archeologische opgravingen aan de voet van de Pyrenee�n ontdekt Alice Tanner twee eeuwenoude skeletten. Het zijn niet alleen de oude botten die haar een onprettig gevoel geven, de gehele tombe straalt een overweldigende kwaadaardige kracht uit. Op de wand van de grafkamer is een labyrint. Het bange besef dringt tot Alice door dat ze iets verstoord heeft dat verborgen had moeten blijven, en dat ze op een of andere manier een verbinding heeft gelegd met een huiveringwekkend verleden, haar verleden? Wanneer ook de politie zich met vondst bemoeit, besluit Alice om op eigen houtje naspeuringen te doen en stuit ze op zeer merkwaardige zaken�

�Een dun straaltje bloed druppelt langs de bleke onderkant van haar arm, als een rode naad in haar witte mouw. Eerst denkt Alice nog dat ze door een vlieg gestoken is. Insecten zijn een beroepsrisico bij deze opgravingen en om de een of andere reden heb je hoger op de helling, waar zij nu werkt, meer last van vliegen dan bij de centrale vindplaats lager in het dal. Maar dan spat er een bloeddruppel ophaar blote been, als een mini-explosie van vuurwerk op Guy Fawes Night. Nu kijkt ze wat beter en ziet dat de snee aan de binnenkant van haar elleboog weer is opengegaan. Het is een diepe wond, die maar niet wil genezen. Zuchtend drukt ze het verband wat steviger tegen haar huid. En omdat er toch niemand in de buurt is die het kan zien. Likt ze de rode veeg van haar pols�

Juli 1209: In Carcassonne aan de vooravond van de gruwelijke kruistocht tegen de katharen, krijgt Ala�s een mysteries boek van haar vader, dat volgens zijn zeggen de heilige graal herbergt. Terwijl Carcassonne door de legers hermetisch afgesloten is, moet Ala�s proberen om het geheim veilig te stellen, tegen elke prijs, hoe hoog ook� Verlies, intrige, geweld en passie bepalen voortaan haar leven terwijl ze vecht tegen de ongebroken boze kracht van haar tegenstanders. Tot het noodlot haar, net als Alice, naar dezelfde grot voert, waar alles beslist zal worden�

�Ala�s schrok wakker. Ze schoot overeind in bed, met opengesperde ogen en een fladderende angst in haar borst, als een vogel die zich probeerde te bevrijden uit een vangnet. Ze drukte haar hand tegen haar ribben om haar bonzende hart te kalmeren. E�n moment balanceerde ze tussen waken en slapen, alsof een deel van haar was achtergebleven in haar droom. Ze had het gevoel dat ze zweefde en op zichzelf neerkeek vanaf grote hoogte, als de stenen waterspuwers die naar de voorbijgangers grijnsden vanaf het dak van de kathedraal van Saint-Nasari. Toen zag ze de omgeving weer scherp. Ze lag veilig in haar eigen bed in het Ch�teau Comtal. Langzaam wenden haar ogen aan het donker. Ze was ontsnapt aan die magere mensen met hun donkere ogen, die �s nachts jacht op haar maakten en hun scherpe vingers als klauwen naar haar uitstrekten.�

 

Het verloren labyrint / Kate Mosse

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ