Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [25-02-2005]

Voor vandaag een spannend en een fraai verteld Keltisch epos, bekroond met de Engelse prijs voor de beste historische roman van 1983.

�De honden hadden het spoor. De achtervolging was al even snel en fel ingezet als de wilde jacht die hongert naar de zielen van de doden. Ze was nu niet ver meer, de stampende hoeven waren niet alleen te horen, maar ook te voelen in het gras. De honden blaften luid, lichamen baanden zich met donderend geraas een weg door het kreupelhout. Toch nam de ruiter op de schimmel even de tijd om even te blijven luisteren, het hoofd opgeheven. Felle ogen priemden door het struikgewas. De Schimmel had zijnn hals uitgestoken om snel een hap gras te nemen, toen een hak in zijn flank hem weer verder dreef. De ruiter voerde het paard naar de rand van het pad,, waar een beekje over de kiezels stroomde, wendde het en liet het stapvoets door het water rijden, waar zijn hoeven weggleden op de losse stenen. Ze haastten zich niet, hoewel het bos met vele stemmen waarschuwde dat de achtervolgers hen bijna hadden ingehaald��

De Eeuw van de Helden� � Kathleen Herbert - 1985

Het Engeland van de 7e eeuw. Het nevelige, mythische land van Koning Arthur, wiens schim nog steeds lijkt rond te waren�Nauwelijks gekerstende stammen en kleine koninkrijkjes bestrijden op leven en dood elkaars soevereiniteit Soms sluiten hun rijen zich tegen de gemeenschappelijke vijand: heidense roversbenden uit het zuiden die hun land bij voortduring teisteren.

Riemmelth is een beeldschone Keltische prinses en enige opvolgster van het trotste rijk Cumbri�. Opstandige edellieden bedreigen de rust intern, invallen van bendes moeten te vuur en te zwaard worden gekeerd. Een verplicht huwelijk met de broer van de koning van Northumbri�, een Angelsaks en dus van oudsher erfvijand, moet Cumbri� voor de ondergang behoeden.

In dit historisch epos leven wij mee met de lotgevallen van een hero�sche vrouw, die haar echte liefde moet achterlaten om zich te voegen aan de zijde van een man in een vijandige en cultureel totaal verschillende sfeer. Een klassiek thema, vertaald in de intrigerende �duistere� periode van de Britse geschiedenis, n� Koning Arthur, na de befaamde ridders van de Tafelronde.
 

 

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ