Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft in FantasyFan wekelijks een leestip.

- Beldaran [2-7-2004]

Schaduwstrijd� - 1997 en �Meesterproeve� 2002 � Jaap Boekestein


Het ziet er vandaag iets anders uit dan jullie van me gewend zijn, maar dat komt, omdat de uitgever, de flaptekst gebruikt heeft voor een tekstfragment in plaats van een door mij te gebruiken excerpt van het verhaal.

Eind vorig jaar werd ik o.a. aangenaam verrast door de bijdrage van Jaap Boekestein in �Waen Sinne 2� �Het Landhuis van Heer Xyzxe�, maar ook zeer nieuwsgierig toen ik in het nawoord las, dat er inmiddels ook twee boeken, met deze twee personages Margen de Magi�r en Sendre Scherpzicht, verschenen bleken te zijn, van wat een tetralogie moet worden �De Kronieken van de Magi�r�, die ik nimmer in de boekwinkel heb aangetroffen. Ben dan ook naarstig op zoek gegaan en kwam uiteindelijk terecht bij de uitgever Babel http://www.babel-sf.nl/html/jaap_boekestein.html . Dat Jaap Boekestein in staat is om korte verhalen te schrijven, die mij aanspreken, was mij al voor WS2, middels zijn bijdragen aan Holland Sf bekend, maar zou hij het ook kunnen op roman lengte. Gelet op deze tip, is mijn antwoord, ja. Aangezien op de vermelde site alle noodzakelijke informatie te vinden is, zowel over de inhoud als over de eventuele aanschaf, wil ik hier alleen vertellen wat ik zo leuk aan deze verhalen vind.

In deze boeken komen we geen superieure zwaardvechters of met magi�rsvuur smijtende magi�rs tegen. Nee, Jaap Boekestein, heeft met Hollandse nuchterheid zijn personages een zeer realistische gestalte en �leven� gegeven. Is het dan wel spannend? Reken maar. Onze helden moeten zien te leven en te overleven in een kleurrijke wereld, een wereld bevolkt met o.a. priesterorden met verborgen agenda�s, heerzuchtige meesters en koningen. En een afwijzende houding tegenover magie en magi�rs t.g.v. het verleden. En dat verleden en de gevolgen daarvan, komt vooral in het tweede deel meer op de voorgrond te staan. Een ander aspect wat mij aanspreekt, is dat hoewel het tweede deel een chronologisch vervolg is, en er vanuit het tweede deel wel teruggekeken wordt op het eerste deel, beide delen een min of meer zelfstandig verhaal vertellen in het grotere deel.

Rest mij te vertellen dat ik na het lezen van deze twee boeken en helemaal t.g.v. het slot van deel twee met spanning uit kijk naar nieuwe belevenissen van Margen de Magi�r en zijn metgezel Sendre Scherpzicht.

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ