Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

VANDENBERG, Phillipp

Duitsland, 1941-
 

Bibliografie:

Romans

Het Sixtijnse geheim / Philipp Vandenberg

HET SIXTIJNSE GEHEIM
2005, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 283pag., 24cm, ISBN 90-6112-363-1
vert.van: Die Sixtinische Verschwörung (Bergisch Gladbach: Lübbe, 1988), vert.uit het Duits: Peter de Rijk
Een merkwaardige ontdekking bij de restauratie van de Sixtijnse kapel verontrust de gemoederen: een aantal afbeeldingen is van lettercodes voorzien, waarvan in eerste instantie de betekenis onduidelijk is. Maar al gauw lijken ze te verwijzen naar een oeroude samenzwering, die zijn schaduw zelfs nog over het heden werpt.
Tijdens zijn speurtocht naar een verklaring stuit kardinaal Jellinek in de geheime archieven van het Vaticaan op een document met een vernietigend geheim dat de leer van de katholieke kerk op zijn grondvesten doet trillen. Hebben we hier te maken met een late wraakoefening van Michelangelo ten opzichte van Gods vertegenwoordiger op aarde?

HET GEHEIM VAN DE MADONNA
2005, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 325pag., 24cm, ISBN 90-6112-364-X
vert.van: Das Fünfte Evangelium (Bergisch Gladbach: Lübbe, 1993), vert.uit het Duits: Peter de Rijk
omslag: Björn Goud
Na het lezen van Dante Alighieri's Goddelijke komedie pleegt een Amerikaanse professor een aanslag met zoutzuur op het schilderij Madonna in de rozenhaag van Leonardo da Vinci. Ongeveer tegelijkertijd raakt Anne von Seydlitz, de weduwe van een kunsthandelaar, verzeild in een mysterieuze geschiedenis rond een Koptisch parkament, waarop een vreemde naam staat geschreven. Wie gaat hierachter schuil?
Al snel komt Anne tot de ontdekking dat velen grote sommen geld voor het perkament op tafel willen leggen. Naspeuringen voeren naar Frankrijk en Amerika en naar een afgelegen klooster aan de voet van de Olympos in Griekenland, waar een elitaire sekte actief is. Maar steeds als Anne denkt dat de oplossing nabij is, stuit ze weer op die geheimzinnige naam Barrabas. Wie verschuilt zich achter deze naam? En wat wisten Dante, Leonardo da Vinci en Shakespeare van hem?

Links

www.naboek.nl
de website van de uitgever

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ