Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


DE CYRANO DE BERGERAC,
Hector S(avinien)

Frankrijk, 1619-1655
 

Bibliografie:

Romans

EEN MAANREIS
OF OPSTIJGING TOT EN BEREIZING VAN DE MAAN
1933, N.V. Wereldbibliotheek, Amsterdam, hardcover zonder stofomslag
vert.van: Etats et Empires de la Lune (Voyage de la Lune) (1657), samenvattende vertaling en bewreking door: Mr. H.P.L. Wiessing, bandontwerp en houtsneden: D. van Luyn

DE ANDERE WERELD OF DE STATEN EN DE RIJKEN VAN DE MAAN
Antwerpen/Baarn: Houtekiet
vert.van: Etats et Empires de la Lune (Voyage de la Lune) (1657)

DE STATEN EN DE RIJKEN VAN DE ZON
1995, Antwerpen/Baarn: Houtekiet, 167pag., ISBN 90-5240-267-1
vert.van: L'Histoire Comique des Etats & Empires du Soleil (1662), vertaald: Jan H. Mysjkin (tevens voorwoord en aantekeningen),
omslag: Gerda Dendooven

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ